Chương 1316: Binh lâm thành hạ Ly Hoàng Thành, trong hoàng cung có loại Hắc Vân áp thành cảm giác. Hoàng tử công chúa cùng với Vương hầu đại thần nhân vật tụ tập mà đến, cả tòa Hoàng thành bốn phía đều có đại quân trấn thủ. Ly Hoàng trị xuống, Đại Ly quốc sư chủ nội, Thiên Đao Vương chủ bên ngoài, đem Đại Ly Hoàng Triều chế tạo được cực kỳ cường thịnh, hoàn toàn lấn át liền nhau Hạ Hoàng giới. Nhân mà Đại Ly trong quân chi nhân cùng với rất nhiều đại thần đều cho rằng bọn họ đã có thể khởi xướng giới chiến, cướp đoạt Hạ Hoàng giới tu hành tài nguyên, do đó khuếch trương Đại Ly thế lực, khiến cho Đại Ly càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà hết thảy chuyển hướng tựu đã xảy ra mấy năm trước, Diệp Phục Thiên xuất hiện tại Đại Ly Hoàng Triều, sau bởi vì chuyện của hắn, Đại Ly quốc sư bị phế, quốc sư phủ hôm nay hoang phế. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hôm nay, Hạ Hoàng giới xâm lấn, theo tám mặt chi địa, tịch cuốn tới, uy áp Đại Ly Hoàng Triều. Thế cục, nghịch chuyển được nhanh như vậy. Hoàng cung nguy nga Kim điện trước, Ly Hoàng đứng tại trên cầu thang, phía dưới bóng người toàn động, không ngừng có người phi tốc mà đến, bẩm báo quân tình. "Bệ hạ, Tây Nam chi địa, Kiếm Sơn, Dương Thành thất thủ; Tây Bắc chi địa, Hạ Hoàng giới đại quân đã xâm lấn Thiên Lạc thành, Dược Đô; chính phía tây phương hướng, Đao Lợi Sơn, cùng với Binh Hoàng di tích thất thủ, Thiên Đao Vương cùng với Nhiếp Chính Vương phục kích thất bại, chết thương không ít, hôm nay đang theo Hoàng thành lui lại." Người tới một hơi nói xong đem đầu vùi trên mặt đất, không dám nâng lên. Phía tây một mảnh hình quạt khu vực trọng yếu địa bàn, lục tục thất thủ, phục kích cũng thất bại, Không giới bên kia, Bạch vương rút lui khỏi, Tào Không bị lưu lại. Chiến cuộc, hiện ra thiên về một bên cục diện. Bất quá đây cũng là có thể dự đoán lấy được tình hình, tại đối phương Niết Bàn cảnh cường giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, Diệp Phục Thiên còn theo Xích Long giới dẫn theo không ít Vô Hạ Thánh Cảnh nhân vật đã đến, Hạ Hoàng giới ngoại trừ Bát Bộ quân đoàn bên ngoài tất cả đỉnh tiêm thế lực cũng đều cùng một chỗ tham gia một trận chiến này, thế giới chi lực xâm lấn. Đại Ly mất đi quốc sư phủ dưới tình huống bản thân bị suy yếu rất nhiều, đối lập phía dưới, lực lượng cách xa, tự nhiên là thiên về một bên. Trong hoàng cung yên tĩnh im ắng, rất nhiều đại thần tất cả đều trầm mặc, hoàng tử công chúa cũng đều không nói gì. Ở đây một ít hoàng tử công chúa thậm chí cùng Diệp Phục Thiên đã từng quen biết, năm đó nhập Đại Ly danh chấn thiên hạ Kiếm Tu Kiếm Thất. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay Kiếm Thất, thao túng trận này Nhân Hoàng giới đại chiến. "Chư vị thấy thế nào?" Ly Hoàng nhìn về phía điện hạ mọi người. Lại là một hồi trầm mặc, Tu Hành Giới, lực lượng áp đảo hết thảy, bọn hắn trước khi sách lược là chủ động rút lui khỏi, tránh đi cùng đối phương toàn bộ tuyến giao phong, dùng mấy vị cường giả phục kích đối phương có thể sẽ đến địa phương, dù sao Hạ Hoàng giới xâm lấn đại quân là phân tán. Thiên Đao Vương cùng với Nhiếp Chính Vương bên kia, không thể nghi ngờ là có hi vọng nhất, nếu như chỗ đó có thể phục kích tiêu diệt đối phương một chi đại quân, có thể lập tức trợ giúp mặt khác chiến trường. Còn có Không giới, ngoại trừ Bạch vương bên ngoài, tận lực phái Tào Không bí mật tiến về, lẫn vào Ly Hoàng Thành, là tại đối phương nếu như ý định động Không giới dưới tình huống cho một kích trí mạng. Nhưng kết quả tất cả mọi người thấy được, Diệp Phục Thiên vậy mà thuyết phục Khổng Tước Yêu Hoàng giới liên thủ, cùng một chỗ đánh Không giới Ly Hoàng Thành, làm cho hôm nay Đại Ly đệ nhất ma đầu Tào Không bị bắt giữ. "Bệ hạ, như là đã như thế, không bằng buông tha cho hết thảy trận địa, vốn là thủ không được, có không có khả năng tập trung toàn bộ lực lượng, lợi dụng thời gian chênh lệch từng cái đánh bại?" Có người đề nghị nói. Đối phương đại quân đã đến, chắc hẳn sẽ có một cái thời gian chênh lệch. "Thiên Đao Vương cùng Nhiếp Chính Vương vốn cũng ý định như thế, nhưng mà Ly Hận Kiếm Chủ cùng Nha Nha dùng kiếm trận thủ chủ, đợi đến lúc gấp rút tiếp viện, đối phương tựa hồ có thể cách không trao đổi, hơn nữa, thủy chung bảo trì nhất trí bộ pháp đẩy mạnh, càng là tới gần Hoàng thành, vị trí hội càng tụ khép, có thể dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp." Người nọ hồi bẩm nói. "Là Diệp Phục Thiên năng lực, hắn có thể khống yêu, năm đó Không giới cuộc chiến, là như vậy bại." Có người mở miệng nói ra. "Trừ phi. . ." Cái kia quỳ xuống đất chi nhân tiếp tục mở miệng, Ly Hoàng nhìn về phía hắn nói: "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi bệ hạ ra tay đem ta Đại Ly chi nhân mang hướng chiến trường, dùng tốc độ nhanh nhất từng cái đánh bại." Người nọ đầu tựa vào trên mặt đất nói, lưỡng quân giao chiến, Nhân Hoàng là sẽ không tham dự, Ly Hoàng tham dự, Hạ Hoàng lập tức cũng có thể tham ngộ cùng tiến đến. Một khi Nhân Hoàng trực tiếp nhúng tay trong đó, thì có thể làm cho tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, cho đến đến không thể khống trình độ, thậm chí, dẫn phát diệt giới cuộc chiến, loại sự tình này, trong lịch sử cũng không phải là không có phát sinh qua. Ly Hoàng ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn đối phương, người nọ tiếp tục nói: "Bất quá, đối phương đại quân cũng không đại khai sát giới, có lẽ, có mục đích riêng." "Đã Diệp Phục Thiên chủ trương khởi xướng xâm lấn cuộc chiến, chắc hẳn, là vì quốc sư mà đến a." Đại Ly Tam hoàng tử mở miệng nói ra, hắn tham dự lúc trước Xích Long giới cuộc chiến, tự nhiên minh bạch năm đó quốc sư là vì buông tha Diệp Phục Thiên mới gặp đến vạch tội nghi kỵ, quốc sư chi hành vi, cũng đích thật là 'Phản bội' hắn Đại Ly quốc sư thân phận. Hôm nay, Diệp Phục Thiên nóng lòng khơi mào trận chiến tranh này, mục đích không cần nói cũng biết. Vì cứu quốc sư. "Có thể không dùng quốc sư. . ." Có người mở miệng nói, bất quá còn chưa nói xong liền câm miệng. Dù sao Hạ Hoàng giới trên danh nghĩa là xâm lấn, cũng không nói gì qua nghĩ cách cứu viện Đại Ly quốc sư, mà bọn hắn Đại Ly Hoàng Triều, ngược lại dùng quốc sư tánh mạng đi uy hiếp, cái này tính toán cái gì? Ly Hoàng thể diện sợ là lúng túng, hơn nữa, đối phương cũng đã đánh tới rồi, dùng quốc sư tánh mạng uy hiếp tựu nhất định hữu dụng sao? Nếu như không thành, Diệp Phục Thiên hạ lệnh đại khai sát giới đấy. Đúng lúc này, lại có người đến đây, đi vào điện trước quỳ một chân trên đất, nói: "Bệ hạ, Hạ Hoàng giới chín chi đại quân tốc độ cao nhất đẩy mạnh, thẳng đến Hoàng thành phương hướng mà đến, nếu không chặn đường, khả năng dùng không được bao lâu, Hạ Hoàng giới đại quân cùng giải quyết bước đến." Không gian lại là hoàn toàn yên tĩnh, kéo dài qua Đại Ly Hoàng Triều cảnh nội, thẳng đến Hoàng thành mà đến. Đại Ly Hoàng Triều Vô Tẫn Cương Vực, vô số người tu hành, nhưng không ai có thể ngăn. Đại Ly tuy là Hoàng Triều, nhưng cũng không thể có thể thật sự triệu tập cả nước người tu hành tham chiến. Chín chi đại quân, hơn nữa Không giới Diệp Phục Thiên bọn hắn mà nói, hẳn là mười chi đại quân rồi. Kiếm khí hoành thiên, xa xa có cường đại Kiếm Ý hàng lâm tới, mọi người ánh mắt chuyển qua, biết là Kiếm Sơn người tu hành đã đến. Kiếm Sơn Kiếm Tu đeo kiếm nhập điện trước, kiếm Sơn tông chủ tại phía trước nhất, khom người nói: "Bệ hạ, Kiếm Sơn ngăn không được, có phụ bệ hạ tín nhiệm." Ly Hoàng khoát tay áo: "Không trách ngươi." Ngăn không được, vốn là bình thường. Kiếm Sơn tông chủ trong nội tâm thở dài, lúc trước, Kiếm Sơn từng mời Diệp Phục Thiên tiến về tu hành. Lần này đối phương đại quân tuy nhập xâm Kiếm Sơn, nhưng không có khai sát giới, Hạ Hoàng giới đại quân chỉ thương không giết. Hiển nhiên, Diệp Phục Thiên là có tận lực phân phó hạ thủ lưu tình. Lại nói tiếp, Kiếm Sơn lúc trước cũng có người tu hành tham dự Không giới đối với Diệp Phục Thiên đuổi giết. Diệp Phục Thiên có thể làm được một bước này, đã là đáng quý rồi. Đáng tiếc, hắn là Diệp Phục Thiên, không phải Kiếm Thất. Như nếu thật là Đại Ly Kiếm Thất, như vậy hẳn là hoàn mỹ. Ngoài hoàng cung không ngừng có cường thịnh khí tức truyền đến, đại quân lục tục lui về Hoàng thành. Thiên Đao Vương cùng Nhiếp Chính Vương hai người về tới bên này, đi vào điện trước, cúi đầu nói: "Thuộc hạ vô năng." Bọn hắn, không có có thể giết chết Ly Hận Kiếm Chủ một đoàn người, còn bị đối phương phản sát, bị kiếm của đối phương trận giết chết không ít người. Ly Hoàng không nói gì, lại có người đến đây, là Ly Vương từ hạ giới suất cường giả đã đến. Bất quá, Ly Vương thậm chí đều không có nhập Niết Bàn, như muối bỏ biển, căn bản không cải biến được cái gì. Ly Vương chi nữ Ly Du tự nhiên đã ở, nàng thần sắc cực kỳ phức tạp. Năm đó, Kiếm Thất cùng nàng quan hệ không tệ, là từ hạ giới bầu trời giới mà đến. Nàng biết rõ, năm đó Diệp Phục Thiên là buông tha cho đối phó Ly Hào, muốn rời khỏi, nhưng Nhiếp Chính Vương đuổi giết. Hơn nữa, về sau còn phái khiến Đại Ly quốc sư tiến về Xích Long giới. Chính thức sai, khả năng tựu sai tại một bước này a. Nếu không, quốc sư sẽ không bỏ tù, Đại Ly, không có hôm nay kết quả. Không có người, có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Ly Hoàng Thành, như là bị một cỗ mây đen bao phủ. Đã từng cực thịnh một thời Ly Hoàng đạo, giờ phút này lộ ra có chút vắng vẻ, hoặc là hối tụ ở hoàng cung, hoặc là ly khai chỗ thị phi này. Tất cả mọi người tại nghị luận một sự kiện, Hạ Hoàng giới đại quân, rất nhanh muốn đánh đến Ly Hoàng Thành. Hơn nữa, chúa tể trận này chiến sự người, dĩ nhiên là lúc trước danh chấn Ly Hoàng đạo quốc sư đệ tử Kiếm Thất. Hắn đến là quốc sư báo thù sao? Rất nhiều người suy nghĩ, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, cái này Diệp Phục Thiên, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Ly Hoàng Thành, sẽ phát sinh cái gì? Trong Hoàng thành, không ngừng có khắp nơi đại quân hội tụ mà đến, là trấn thủ Đại Ly Hoàng Triều khắp nơi quân đoàn, đều trở về rồi, chuẩn bị tại Hoàng thành một trận chiến. Nhưng căn cứ trong Hoàng thành người lấy được tin tức, chỉ sợ toàn bộ Đại Ly Hoàng Triều quân đoàn hội tụ, sợ là trong trận chiến đấu này cũng đồng dạng muốn bị áp chế. Hồi lâu sau, có người cấp tốc hướng phía hoàng cung phương hướng chạy như điên, sau đó không lâu, Hoàng thành bên ngoài, tất cả đại bất đồng phương vị, Hạ Hoàng giới đại quân hàng lâm. Thành bên ngoài, có người ngẩng đầu nhìn hướng hư không phía trên, trái tim hung hăng rung động. Thánh Nhân quân đoàn, vây thành. Chín chi đại quân, lục tục đã đến, xuất hiện tại ngoài hoàng thành bất đồng phương vị, bọn hắn thân thể bay lên không, giữa lẫn nhau đã có thể chứng kiến liền nhau đại quân rồi. Đã đến! Binh lâm thành hạ. Không ai có thể nghĩ đến, Đại Ly Hoàng Triều, sẽ có một ngày như vậy, bị đánh đến Hoàng thành bên ngoài, không có biện pháp. Không giới Diệp Phục Thiên tự nhiên biết rõ, hắn cũng hạ lệnh đại quân hội tụ, chuẩn bị sẵn sàng. Lần này binh lâm thành hạ, hắn không tin Ly Hoàng không thỏa hiệp thả người. "Vào thành." Một đạo chỉ lệnh hạ đạt, lập tức, Đại Ly Hoàng Triều ngoài hoàng thành đại quân trực tiếp bước vào trong hoàng thành, hạo hạo đãng đãng, Hoàng thành chư cường giả tất cả đều tránh lui, nội tâm cuồng rung động. Không chỉ là binh lâm thành hạ, mà là, trực tiếp vào thành, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Đại Ly Hoàng Triều trong hoàng cung, Ly Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hắn tự nhiên cảm giác đã đến thành bên ngoài hết thảy, chín chi đại quân, hơn mười vị Niết Bàn cấp tồn tại, cơ hồ là bọn hắn nhân đôi số lượng. Vào thành. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung, mở miệng nói: "Đã đã đến, gì không đi ra?" Trong hoàng cung trong đám người tâm run rẩy, liền gặp một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bất ngờ chính là Hạ Hoàng. Đại quân xâm lấn Hoàng thành, Hạ Hoàng tự nhiên muốn tự mình tọa trấn, khống chế thế cục, vạn nhất Ly Hoàng nổi điên đâu? Bất quá làm cho người khiếp sợ chính là, ngoại trừ Hạ Hoàng bên ngoài, mọi người còn chứng kiến hai đạo thân ảnh hàng lâm, một người trong đó là một vị cực đẹp nữ tử, nàng yên tĩnh đứng tại một người bên cạnh thân, trung niên nhân kia vật mặc hoa mỹ trường bào, giống như thần vũ tạo thành, thân hình hắn thon dài, yêu đồng yêu dị, mặc dù là trung niên, như trước có anh tuấn khí chất phi phàm. "Khổng Tước hoàng như thế nào cũng có không tới đây?" Ly Hoàng mở miệng nói ra, khiến cho rất nhiều người trái tim rung rung, Khổng Tước Yêu Hoàng giới Khổng Tước hoàng, vậy mà cũng tới!