"Ừm?"

Vị kia đi ra Thần Nhãn Phật Chủ môn hạ phật tu Thiên Nhãn nhìn về phía Diệp Phục Thiên thời điểm cau mày, Thiên Nhãn Thông chính là phật môn lục thần thông một trong, kỳ diệu vô tận, Thiên Nhãn Thông có thể nhìn xuyên hết thảy, tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể chiếu rõ người quá khứ tương lai.

Diệp Phục Thiên mặc dù thả ra pháp tướng, nhưng lấy hắn cao hơn Diệp Phục Thiên cảnh giới, Thiên Nhãn Thông phía dưới, là có thể đủ nhìn thấy Diệp Phục Thiên hết thảy nhược điểm, pháp tướng không có khả năng trở ngại hắn, chiếu rõ Diệp Phục Thiên bản chất, từ đó lấy hữu hiệu nhất thần thông đánh bại đối phương.

Nhưng mà, Thiên Nhãn Thông phía dưới, hắn lại thấy được một mảnh hỗn độn, thấy không rõ, phảng phất là không minh chi tướng.

Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm giác Diệp Phục Thiên tựa như chân chính Phật Đà, chính là thuần túy nhất phật tu, Kim Thân tạo thành, pháp tướng gia trì phía dưới, trang nghiêm thần thánh.

Đây là hắn lấy Thiên Nhãn Thông nhìn đại phật thời điểm mới có thể xuất hiện tình hình, vì sao nhìn Diệp Phục Thiên sẽ như thế?

"Hắn có chút cổ quái." Không chỉ là hắn, đồng môn của hắn lúc này cũng đều nhìn về phía Diệp Phục Thiên, trong hai con ngươi lóe ra phật quang màu vàng, lấy Thiên Nhãn nhìn trộm, nhưng bây giờ khoảng cách gần như thế nhưng vẫn là một dạng, nhìn không thấu tới.

Cho bọn hắn một loại ảo giác, Thiên Nhãn Thông đối với Diệp Phục Thiên không có hiệu quả.

"Hoàn toàn chính xác, có lẽ trên người hắn có pháp bảo thần vật gia trì, chặn lại Thiên Nhãn Thông nhìn trộm." Bên cạnh người mở miệng nghị luận, Thiên Nhãn Thông nếu vô pháp xem thấu Diệp Phục Thiên mà nói, như vậy đối phó Diệp Phục Thiên cũng chỉ có thể lấy chân thực sức chiến đấu, sợ là sẽ phải có chút khó khăn.

Dù sao trước đó Diệp Phục Thiên chiến đấu thời điểm triển lộ ra siêu phàm chiến lực, liên tục nghiền ép cửu cảnh phật môn người tu hành.

Bất quá, cái này đi ra người dù sao cũng là bọn hắn đồng môn đại phật, sư tôn Thần Nhãn Phật Chủ tọa hạ tu hành đệ tử, cho dù không cách nào nhìn trộm xem thấu Diệp Phục Thiên, nó phật pháp cũng hẳn là có thể cùng Diệp Phục Thiên chống đỡ được.

Chỉ gặp cái kia phật tu vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, trang nghiêm túc mục, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mảnh không gian này hóa thành Phật Đạo lĩnh vực, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn Thiên Nhãn phật, cùng lúc đó, không gian xung quanh xuất hiện vô số ánh mắt, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi.

Rất nhiều con mắt đồng thời hướng phía Diệp Phục Thiên vị trí nhìn lại, khi Diệp Phục Thiên nhìn về phía những con mắt kia thời điểm, lập tức trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh, giống như huyễn tượng, mỗi một ánh mắt bên trong đều chất chứa khác biệt huyễn tượng hình ảnh, trực tiếp đem Diệp Phục Thiên đưa vào trong đó, phảng phất là đồng thuật thế giới.

Diệp Phục Thiên phát hiện chính mình giống như xuất hiện ở một phương khác không gian thế giới, tiến nhập đồng thuật không gian bên trong, phật thế giới, hắn tự nhiên biết đây là hư giả, nhưng vẫn là bị dẫn vào.

Bất quá hắn nhưng lại không có lay động, miệng phun phạn âm, sau lưng Bất Động Minh Vương pháp thân phóng xuất ra hoa mỹ phật quang, phật quang vờn quanh thân thể, phá vỡ hết thảy hư ảo, lập tức hai đôi mắt kia vẫn như cũ trôi nổi tại không, hắn hay là đứng tại chỗ không hề động.

Hết thảy huyễn tượng tất cả đều là không.

"Ông!"

Cũng ngay lúc đó, từng đôi Thiên Nhãn bên trong bắn ra phật quang màu vàng, trực tiếp giáng lâm Diệp Phục Thiên thân thể, lập tức Diệp Phục Thiên chỉ cảm thấy thân hình bị trói lại, lại khó mà động đậy, bước chân đều không thể di động.

Trong miệng hắn không ngừng có phật môn tự phù bay ra, hướng phía trong hư không hai đôi mắt kia bay đi, Bất Động Minh Vương pháp thân phóng xuất ra càng thêm hoa mỹ phật quang, lù lù bất động.

Cái kia phật tu giơ tay lên, sau lưng xuất hiện Thiên Nhãn phật thủ bên trong xuất hiện một thanh màu vàng Thần Kiếm, kiếm này thụ phật quang chỗ gia trì, giống như có thể chém ra hết thảy hư ảo, tru sát hết thảy tà ma.

Cùng lúc đó, cái kia từng đôi Thiên Nhãn bên trong phảng phất cũng xuất hiện từng tôn phật tượng, bọn hắn làm ra động tác giống nhau, Phật Đà cầm trong tay Thần Kiếm chém xuống, bổ về phía Diệp Phục Thiên thân thể.

"Định Thân Thuật, Tru Tà Kiếm."

Chư phật tu thấy cảnh này tự nhiên nhận ra hai loại cường đại phật môn thần thông chi thuật, mượn Thiên Nhãn phóng xuất ra Định Thân Thuật cùng Tru Tà Kiếm, uy lực vô tận, có thể trực tiếp phá vỡ hết thảy hư ảo, tru người bản thể , bất kỳ cái gì tà ma đều không thể ngăn trở Thần Kiếm công kích.

Diệp Phục Thiên tại Tây Thiên trong cổ tháp lĩnh hội phật pháp mấy tháng, mặc dù không có khả năng tu thành ngàn vạn phật pháp thần thông, nhưng đối với rất nhiều phật pháp đều hơi có chút hiểu rõ, Định Thân Thuật cùng Tru Tà Kiếm, hắn tự nhiên là nhận ra.

Hai loại phật môn thần thông phối hợp phía dưới, xác thực có thể xưng không gì sánh kịp, uy lực đáng sợ.

Bất Động Minh Vương Thân gặp được Tru Tà Kiếm sẽ như thế nào?

Diệp Phục Thiên trên thân thể phật quang loá mắt, Kim Cương Chú phun ra, giáng lâm cái kia từng đôi Thiên Nhãn phía trên, nhưng Tru Tà Kiếm đã chém xuống, bổ vào trên pháp thân, lập tức Bất Động Minh Vương Thân xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó chia năm xẻ bảy, phá toái vỡ ra, cùng lúc đó, Kim Cương Chú nói đánh vào rất nhiều Thiên Nhãn phía trên, khiến cho hai đôi mắt kia băng diệt hủy đi tới.

Tru Tà Kiếm rơi xuống, mắt thấy liền trảm tại Diệp Phục Thiên trên thân thể, nhưng mà lại một đạo hừng hực phật quang nở rộ, kim quang diệu thiên, không gì sánh được sáng chói, một tôn Phật Đà dâng lên, càng đem cái kia Tru Tà Kiếm cũng chống đứng lên.

Trên trời cao xuất hiện một vòng thái dương màu vàng, Diệp Phục Thiên phảng phất thân hóa Cổ Phật, chiếu rọi vạn cổ, thậm chí, phật thân thể phía trên thiêu đốt lên màu vàng thần hỏa, chí dương chí cương, khiến cho Tru Tà Kiếm cũng bắt đầu thiêu đốt, sau đó một chút xíu hủy diệt đi tới.

"Đại Nhật Như Lai!"

Chư phật tu thần sắc đều có chút động dung, Diệp Phục Thiên trước đó đã thể hiện ra hai loại cường đại phật môn thần thông, Bất Động Minh Vương Thân cùng Kim Cương Chú, bây giờ, nở rộ loại thứ ba phật môn thần thông, Đại Nhật Như Lai.

Hắn là thế nào làm được?

Đại Nhật Như Lai Phật chính là pháp thân phật, Đại Nhật Như Lai có thể nói là phật môn mạnh nhất pháp thân một trong, cho dù là trong Phật môn rất nhiều đỉnh tiêm đại phật đều khó mà tu thành, cần phật pháp tinh xảo mới có thể lĩnh hội một hai.

Diệp Phục Thiên, hắn làm sao có thể tu thành Đại Nhật Như Lai.

"Không đúng. . ."

"Trong cổ tháp căn bản không có Đại Nhật Như Lai phương pháp tu hành, chỉ có một ít giới thiệu sơ lược, hắn là thế nào tu hành, hẳn là, hắn cũng không phải là mấy tháng qua mới bắt đầu tu hành phật pháp, mà là tại rất sớm trước kia liền tu hành?" Có phật tu mở miệng nói ra.

"Đại Nhật Như Lai chính là ta Phật môn mạnh nhất pháp thân một trong, căn bản chưa từng truyền ra ngoài, hắn như thế nào tu được? Từ chỗ nào học trộm." Có người chất vấn nói.

"Phật Chủ, kẻ này dụng ý khó dò, nên huỷ bỏ tu vi của nó." Có người nhìn về phía đến thượng thiên những cái kia đại phật mở miệng nói.

Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, tôn kia Đại Nhật Như Lai còn tại biến lớn, phần diệt Tru Tà Kiếm, phá Định Thân Thuật cùng Thiên Nhãn, ầm ầm khủng bố tiếng vang truyền ra, vô biên to lớn Đại Nhật Như Lai Phật giơ bàn tay lên oanh sát mà ra, đương nhiên đó là Đại Nhật Như Lai ấn.

Cái kia phật tu triệu pháp thân đối kháng, nhưng khủng bố Đại Nhật Như Lai ấn oanh sát mà xuống, hết thảy tất cả đều phá toái, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất xuất hiện vết rách, cái kia phật tu kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất muốn bị đè sập đến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Kim Thân phá toái.

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn, Đại Nhật Như Lai ấn đem Kim Thân vỡ nát, trên mặt đất lưu lại một đạo đáng sợ chưởng ấn to lớn, sau đó chôn vùi biến mất, vị kia phật tu lại khí tức lưu động, khóe miệng chảy máu, lộ ra cực kỳ suy yếu, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến.

Lại nhìn Diệp Phục Thiên thời điểm, phật quang chiếu rọi mênh mông không gian, Đại Nhật Như Lai quang mang vạn trượng, phảng phất Diệp Phục Thiên đã đến chứng Phật Đà.

Giờ khắc này, Diệp Phục Thiên mới giống như là chân chính phật!