Nguyên giới chưởng khống quyền?

Đông Hoàng công chúa nhìn về phía chư thế giới cường giả, mặc dù trên danh nghĩa Nguyên giới vẫn như cũ là do Thần Châu thống ngự chưởng khống giả, nhưng trên thực tế, bây giờ Nguyên giới kịch biến, tất cả thế giới cường giả tất cả đều tới đây, bọn hắn thật có coi Nguyên giới là Thần Châu địa bàn?

Nếu thật coi là chuyện đáng kể mà nói, chớ nói ở trong Nguyên giới tùy ý làm bậy, ngay cả đặt chân Nguyên giới chi địa, cũng cần Thần Châu đồng ý mới được.

Hiển nhiên, chư thế lực đều đã chẳng phải quan tâm, chỉ bất quá tại trên danh nghĩa, Nguyên giới vẫn như cũ thuộc về Thần Châu quản hạt, mà lại, vô luận Nguyên giới phát sinh như thế nào biến cố, Thần Châu cũng sẽ không từ bỏ.

Cái này nhìn như không có ý nghĩa, nhưng cũng rất trọng yếu, chí ít vô luận làm cái gì, bọn hắn Thần Châu đều đứng tại đại nghĩa một phương, mà chư thế giới, tại tầng này mặt thì là đều rơi xuống hạ phong.

"Mấy trăm năm trước Nguyên giới thuộc về cũng đã xác định qua, tại hơn 20 năm trước, Nguyên giới bên trong lại bạo phát một trận đại chiến, vẫn như cũ là ta Thần Châu một phương chiến thắng, bây giờ, Thần Châu đã không muốn dây dưa nơi này sự tình, Nguyên giới, quá khứ thuộc về Thần Châu, tương lai cũng giống vậy." Đông Hoàng công chúa mở miệng nói ra, thanh âm lãnh ngạo cường thế.

Nguyên giới thuộc về Thần Châu sự thật, không thể lay động, vĩnh viễn sẽ không cải biến.

"Ta nghe nói, bây giờ Nguyên giới chi địa, đã có Nguyên giới chi vương, 3000 đại đạo giới người tu hành, đều tin phụng cái này Nguyên giới tân vương, chỉ sợ Thần Châu đế cung lực ảnh hưởng, tại Nguyên giới cũng không bằng hắn đi." Hắc Ám thế giới có cường giả cười lạnh mở miệng nói ra.

Các cường giả tự nhiên minh bạch hắn nói tới ai, bây giờ thế nhân ai chẳng biết hiểu, Nguyên giới trực tiếp kẻ thống trị, chính là Thiên Dụ thư viện, mà Thiên Dụ thư viện viện trưởng, là Diệp Phục Thiên, không chỉ là Thiên Dụ thư viện viện trưởng, hắn hay là Tử Vi Đế Cung cung chủ.

Diệp Phục Thiên, bị Nguyên giới người xưng là Nguyên giới chi vương.

Mà lại, hắn là Nguyên giới mà chiến, 3000 đại đạo giới vô số người tu hành đều tán thành hắn cùng Thiên Dụ thư viện, ngược lại là Thần Châu đế cung, đối với 3000 đại đạo giới ảnh hưởng có hạn, tất nhiên không bằng Diệp Phục Thiên mạnh như vậy.

"Thiên Dụ thư viện viện trưởng Diệp Phục Thiên nhất thống 3000 đại đạo giới chư thế lực, cũng vì 3000 đại đạo giới mà chiến, thủ hộ Nguyên giới người tu hành, thay mặt Thần Châu đế cung chấp chưởng Nguyên giới chi địa, đế cung cho là hắn làm rất không tệ, có gì vấn đề sao?" Đông Hoàng công chúa nhìn về phía Hắc Ám thế giới người tu hành lãnh đạm đáp lại.

Nàng xưng, Diệp Phục Thiên thay mặt Thần Châu đế cung chấp chưởng Nguyên giới, đem Diệp Phục Thiên cùng Thiên Dụ thư viện, đưa về Thần Châu đế cung quản hạt, cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá, không biết Diệp Phục Thiên trong lòng nghĩ như thế nào.

Rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Phục Thiên vị trí, đã thấy Diệp Phục Thiên thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Thay mặt Thần Châu đế cung chấp chưởng Nguyên giới sao?

Hắn nhưng từ không có nghĩ như vậy qua, đế cung là đế cung, nhưng Nguyên giới chi địa, là hắn tu hành trưởng thành chi địa, Thiên Dụ thư viện, 3000 đại đạo giới, hắn đều có chút tình cảm, nhất thống Nguyên giới chi địa, hắn hi vọng Nguyên giới có thể cường đại, tại trong thời đại náo động này đắc ý tồn tục xuống dưới, mà không an phận băng phân ly, vô số người tại trong náo động chết.

Khi đó, Thần Châu đế cung thậm chí không có nhúng tay đi quản.

Nếu nói lòng cảm mến, hắn đối với Thần Châu đế cung đương nhiên sẽ không có lòng cảm mến, huống chi, chuyện năm đó hắn còn không rõ ràng lắm, Đông Hoàng Đại Đế cùng hắn ở giữa, thậm chí có thù cũng khó nói.

Nhưng hắn nhưng cũng sẽ không nhảy ra phản đối Đông Hoàng công chúa ngôn ngữ, Thiên Dụ thư viện thống trị Nguyên giới chi địa, dựa vào tiên sinh lực uy hiếp, mới lấy tại trong loạn thế sinh tồn, nếu không rất nhiều thế lực đã sớm xuống tay với bọn họ, bọn hắn còn cần mượn Thần Châu đế cung làm bối cảnh, lúc này liền muốn muốn tự lập làm vương dứt bỏ Thần Châu đế cung? Đó là muốn chết.

Về phần Diệp Phục Thiên bên người một chút cường giả đều mỗi người có tâm tư riêng, trong bọn họ, không ít người đều đối với Diệp Phục Thiên ôm lấy cực cao chờ mong, thậm chí là, Diệp Phục Thiên tương lai đi đến đỉnh phong chi lộ, Nguyên giới trở thành thế giới độc lập.

Bất quá, con đường này tất nhiên là tràn đầy chông gai, không biết sẽ có bao nhiêu người chôn xương.

Bây giờ đối với Diệp Phục Thiên mà nói, trọng yếu nhất chính là trưởng thành.

"Không có vấn đề gì." Hắc Ám thế giới cường giả nhìn xem Đông Hoàng công chúa mở miệng nói: "Nếu Thần Châu một phương không chịu buông xuống Nguyên giới chưởng khống quyền, lại phải nhúng tay Di tộc sự tình, như vậy, chúng ta đành phải trở về bẩm lên Đại Đế, để Đại Đế mở ra Hắc Ám chi môn, đến lúc đó, hi vọng Thần Châu không nên hối hận."

Nói đi, bọn hắn nhìn về phía Không Thần sơn cùng Ma giới người tu hành mở miệng nói: "Có tiên đoán xưng thiên địa chi biến khởi tại Nguyên giới, Tà Đế cùng Ma Đế, chẳng lẽ không có ý nghĩ sao? Ma giới người tới, không khỏi cũng quá thiếu chút."

Các phương thế giới người tu hành, lấy Ma giới ít nhất, bọn hắn chỉ có một nhóm cường giả đi tới Nguyên giới, Thần Châu bên ngoài, Hắc Ám thế giới hẳn là nhiều nhất, bọn hắn lần lượt có số lớn thế lực cường giả đến.

Bây giờ, Hắc Ám thế giới cường giả uy hiếp xưng muốn mở Hắc Ám chi môn, sợ là muốn đem số lớn Hắc Ám thế giới cường giả đưa tới Nguyên giới chi địa, nếu là như vậy, sợ là Nguyên giới muốn triệt để biến thiên, không biết sẽ tao ngộ cái gì.

"Chúng ta tự sẽ trở về bẩm lên Tà Đế." Không Thần giới có cường giả mở miệng nói ra: "Nếu Thần Châu vẫn như cũ cường thế như vậy, như vậy, liền rửa mắt mà đợi đi."

Hôm nay tiến đánh Di tộc, để bọn hắn cảm giác Không Thần giới tới cường giả hay là thiếu chút.

Trong khoảng thời gian này đến nay, Nguyên giới xuất hiện rất nhiều di tích, đều là thời cổ đại để lại, liền ngay cả trôi nổi tại trong không gian loạn lưu Thần Di đại lục đều xuất hiện, có thể nghĩ Nguyên giới biến hóa lớn bao nhiêu, tiên đoán có thể sẽ trở thành sự thật.

Dưới loại bối cảnh này, các phương Đại Đế chắc hẳn đều sẽ điều động đại quân đến đây, mở ra thông hướng Nguyên giới đại môn.

Ma giới cường giả cũng lộ ra vẻ suy tư, nhìn như vậy đến, bọn hắn cũng cần trở về báo cáo Ma Đế mới được, nếu như tiên đoán làm thật, Nguyên giới còn có thể tiếp tục có biến hóa lớn, chỉ bất quá tương lai sẽ như thế nào biến, tạm thời còn không người biết được, nhưng nếu hắn Ma giới người tới quá ít, sợ là phải ăn thiệt thòi.

Đông Hoàng công chúa nghe đến mấy cái này người thần sắc lạnh nhạt, ba, bốn trăm năm trước, Nguyên giới cũng đã trải qua một trận náo động, mà lại, trận kia náo động tựa hồ cũng không bằng bây giờ quy mô, nếu như đúng như cùng các đại thế lực người tu hành lời nói, lần tiếp theo Nguyên giới phong bạo, sẽ không gì sánh được doạ người.

Các đại thế giới, có khả năng đem Nguyên giới tuyển định làm tất cả thế giới chiến trường.

Diệp Phục Thiên sắc mặt không tốt nhất nhìn, bây giờ hắn chấp chưởng Nguyên giới chi địa, thủ hộ 3000 đại đạo giới, nếu như đúng như đối phương nói như vậy, Nguyên giới không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp trở thành các đại thế giới giao phong chi địa, bọn hắn, đem Nguyên giới chọn làm chiến trường, đối với Nguyên giới thế nhân mà nói quả thực là tai nạn, không biết sẽ phát sinh cái gì.

Mấu chốt là, đây hết thảy tới tựa hồ có chút quá nhanh, Di tộc xuất hiện, trầm trọng hơn loại biến hóa này, tu vi của hắn còn chưa đủ mạnh, không có có thể trưởng thành đến Nhân Hoàng đỉnh phong, còn khó ứng phó thiên địa chi biến.

Nghĩ đến chỗ này, Diệp Phục Thiên có chút bận tâm.

Thần Châu các thế lực người tu hành thì là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bọn hắn cùng Thần Châu đế cung có thể cũng không phải là một lòng, Nguyên giới triệt để náo động mà nói, bọn hắn ngược lại sẽ có một ít cơ hội!