Đông Hoàng Đại Đế nhất thống Thần Châu đằng sau, thiên hạ đại định.

Bây giờ Nguyên Giới lại nổi lên phân tranh, Đông Hoàng công chúa tự mình hạ giới mà đến, bình định lại trật tự, đám người tự nhiên minh bạch là không hy vọng Nguyên Giới lần nữa lâm vào trong vĩnh viễn hỗn loạn sát phạt.

Chỉ là, muốn bình định lại trật tự, cũng không phải đơn giản sự tình, trừ phi Đông Hoàng Đại Đế trực tiếp hạ lệnh, để ai đến quản hạt một giới nào, bất quá làm như thế, liền sẽ không được ưa chuộng, khiến cho rất nhiều người cùng thế lực bất mãn.

Mà lại, làm như vậy cũng coi là đánh vỡ tu hành giới một ít quy tắc.

Dù sao, tại tàn khốc tu hành giới, cho dù Đại Đế trực tiếp bổ nhiệm người tới quản lý, như thế lực này không đủ phục chúng chấn nhiếp những người khác, liền sẽ trở thành tai hoạ ngầm.

"Công chúa tự mình hạ giới mà đến, chắc hẳn chính là không muốn nhìn thấy Nguyên Giới sinh linh đồ thán, tu hành giới tự có nó quy tắc vận chuyển, bây giờ Thần Châu thông đạo mở ra, tương lai Hư Giới tất nhiên cùng trước kia khác biệt, tuy là vẫn như cũ là lúc đầu thế lực nắm trong tay Cửu Giới, nếu là thực lực bản thân không đủ để tọa trấn một phương, cũng giống vậy tuỳ tiện bị Hắc Ám Thần Đình thế lực chỗ từng bước xâm chiếm thôn tính tiêu diệt."

Lúc này, có người đứng ra mở miệng, người nói chuyện thình lình chính là đối với thần cung khởi xướng đại chiến Thần Châu thế lực một trong, Thần Châu Mặc thị, thế lực cực kỳ mạnh mẽ.

"Bởi vậy, công chúa muốn trọng hành chế định trật tự mà nói, ta đề nghị vẫn như cũ tuân theo tu hành giới tự có quy tắc, năng giả cư chi, tại Nguyên Giới truyền đạo, kể từ đó, mới có thể để Nguyên Giới càng thêm vững chắc, lại để Nguyên Giới tương lai càng ngày càng mạnh."

"Ta cũng đồng ý." Thái Sơ thánh địa cường giả mở miệng nói ra.

"Lão hủ cũng đồng ý." Lần lượt có Thần Châu thế lực tỏ thái độ.

Nếu nói thực lực tổng hợp mà nói, Nguyên Giới bên ngoài Thần Châu thế lực đỉnh tiêm tất nhiên có thể ổn ép Hư Giới thế lực cao cấp, đó căn bản không có bất ngờ, bây giờ hạ giới mà đến bất quá là bộ phận lực lượng mà thôi.

Bởi vậy, đối với từ bên ngoài đến Thần Châu thế lực mà nói, bọn hắn đương nhiên hi vọng lấy thực lực đến định đoạt bây giờ Cửu Giới thuộc về.

Đông Hoàng công chúa an tĩnh nghe, nàng ánh mắt nhìn chung quanh nói chuyện người tu hành, tâm như gương sáng.

Nguyên Giới thông đạo mở ra, những thế lực này đương nhiên sẽ không tuỳ tiện buông tha.

Mặc dù bây giờ Nguyên Giới đã sớm xuống dốc, nhưng nơi này, chung quy là thế giới Khởi Nguyên chi địa, là nguyên thủy chi giới, Thiên Đạo mới bắt đầu.

Thế gian tất cả tự có nó quy tắc vận chuyển, thân là Thiên Đạo bắt đầu Nguyên Giới, vô luận bây giờ cỡ nào cô đơn, nhưng nó bản thân tồn tại liền đại biểu một chút đồ vật.

"Những người khác đâu?" Đông Hoàng công chúa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Giới chư thế lực mở miệng hỏi.

Mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, là tu hành giới cố hữu quy tắc, mặc dù nàng không nhúng tay vào, Hư Giới hết thảy cũng giống vậy sẽ hướng phía phương hướng này diễn hóa, ai mạnh ai khống chế Cửu Giới lời nói, đây cũng là vạn vật bản thân quy tắc, nàng cũng sẽ không đi cưỡng ép đem đánh vỡ.

"Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là vì chế định trật tự , bất kỳ cái gì ý kiến đều có thể nói." Đông Hoàng công chúa tiếp tục mở miệng nói nói.

"Ta không đồng ý đối phương lời nói." Lúc này, Diệp Phục Thiên mở miệng nói ra, Đông Hoàng công chúa cúi đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Phục Thiên , nói: "Vì sao?"

"Thượng giới Thần Châu thế lực đỉnh tiêm phát triển vô số năm, tự nhiên mạnh hơn Nguyên Giới thế lực, như trực tiếp lấy thế lực mạnh yếu đến quyết đoán, như vậy, bây giờ hết thảy căn bản không có tất yếu phát sinh, trong thiên hạ, tất cả đều Đại Đế thống trị, đế cung tự nhiên là Thần Châu thế lực tối cường , dựa theo đối phương logic, Đại Đế đã điều động Hư Đế cung tọa trấn Nguyên Giới, Nguyên Giới chư thế lực chỉ cần nghe theo Hư Đế cung hiệu lệnh liền có thể." Diệp Phục Thiên đối với Đông Hoàng công chúa mở miệng nói ra.

"Đại Đế thống ngự Thần Châu, phân thân vô thuật, như thế nào có thời gian đi khống chế Nguyên Giới phát sinh hết thảy?" Cái Khung lãnh đạm nói ra.

"Ngươi nói không sai, Thần Châu thế lực đỉnh tiêm đã ở ngoài Nguyên Giới Thần Châu đặt chân truyền thừa vô số năm tuế nguyệt, lại có bao nhiêu người sẽ chân chính đem thời gian dùng tại Nguyên Giới truyền đạo?" Diệp Phục Thiên nhàn nhạt đáp lại: "Nếu là như vậy, cần gì phải phát động đại chiến, trực tiếp toàn bộ thế lực hạ giới mà đến, tại Nguyên Giới truyền đạo, chắc hẳn vô số người tu hành đều sẽ tiến về tu hành, nếu là Thần Châu thế lực nào như vậy, ta Thiên Dụ thư viện cũng có thể làm cho cùng đối phương chưởng quản."

"Không sai, Thần Châu hạ giới mà đến thế lực, cũng không phải là xuất thân bản thổ, đối với Nguyên Giới vốn cũng không có tín ngưỡng, cách làm để Nguyên Giới phát triển mạnh hơn, bất quá là một cái nhập chủ lấy cớ mà thôi, chân chính trên ý nghĩa, mục đích của bọn hắn chỉ là muốn khống chế Nguyên Giới lực lượng, vì bọn họ sở dụng, kể từ đó, có thể dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được lợi ích lớn nhất, một khi khống chế Nguyên Giới thế lực, những nhân vật đứng đầu từng hạ giới mà đến kia liền sẽ trực tiếp rời đi đi."

Thái Huyền Đạo Tôn cũng mở miệng nói ra: "Thí dụ như cái kia Thái Sơ thánh địa, bọn hắn lúc trước liền trực tiếp muốn đem Thiên Dụ thư viện nắm giữ trong lòng bàn tay, những thế lực từ bên ngoài đến này, há lại sẽ chân chính để ý Nguyên Giới người tu hành, thậm chí sinh tử."

"Ta cũng đồng ý, như Thần Châu có thế lực nguyện ý di chuyển tới đây truyền đạo tu hành, căn bản không cần đại chiến, ta thần cung nguyện ý phụ trợ thứ nhất đủ truyền đạo." Thần cung cung chủ nói.

"Các ngươi chi ý, Thần Châu mà đến thế lực, không được nhúng tay Nguyên Giới?" Đông Hoàng công chúa nhìn về phía Diệp Phục Thiên mở miệng hỏi.

"Có thể." Diệp Phục Thiên nói: "Nhưng mà, đã như vậy chân tâm thật ý muốn đặt chân Nguyên Giới truyền đạo tu hành, như vậy Thần Châu nhúng tay Nguyên Giới tranh chấp người tu hành, nếu nguyện ý đến, lại nguyện vì Nguyên Giới chống cự Hắc Ám đại quân xâm lấn, như vậy, trong thời hạn nhất định liền ứng trấn thủ Nguyên Giới, cùng Nguyên Giới bản thổ người tu hành một dạng, không cần khống chế đằng sau liền buông tay rời đi."

Đông Hoàng công chúa nghe được Diệp Phục Thiên lời nói gật đầu , nói: "Đề nghị không sai, mặt khác chư thế lực, còn có gì đề nghị?"

"Bệ hạ năm đó nhất thống thiên hạ, chính là hi vọng thế nhân có thể an tâm tu hành, ta Thiên Thần thư viện tuân theo bệ hạ chi ý chí, một mực tại Nguyên Giới truyền đạo, không nghĩ tới có thể gặp lại hôm nay tình thế hỗn loạn, bất quá, vô luận Nguyên Giới như thế nào biến, nhưng cuối cùng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chỉ hy vọng, Nguyên Giới thế lực phát động tranh phong đại chiến thời điểm, có thể khắc chế một hai, không nên động triếp diệt môn chi chiến, tàn nhẫn vô đạo, cũng vi phạm bệ hạ chi ý chí." Thiên Thần thư viện phương hướng, có một vị trưởng giả mở miệng nói ra.

Người kia chính là Thiên Thần thư viện người chấp chưởng, Thiên Thần thư viện viện trưởng, cũng là Giản thị gia tộc tộc trưởng, năm đó, hắn chính là thụ Đông Hoàng Đại Đế chi chỉ lệnh, dẫn đầu gia tộc người từ Thần Châu đi vào Nguyên Giới.

Những năm gần đây, hắn cũng một mực cần cù chăm chỉ, chỉ bất quá cho đến ngày nay nhìn thấy Đông Hoàng công chúa giáng lâm, hắn mới xuất hiện một chút ý khác.

"Giản thị bộ tộc nhiều năm trước tới nay tại Nguyên Giới truyền đạo, vất vả." Đông Hoàng công chúa nhìn về phía Thiên Thần thư viện viện trưởng mở miệng nói.

"Vì bệ hạ làm việc, vinh hạnh đã đến." Thiên Thần thư viện viện trưởng nói.

Đông Hoàng công chúa gật đầu: "Còn có mặt khác đề nghị sao?"

Đám người thấp giọng nói nhỏ, trước đó những người này nói tới, kì thực đã bao gồm tuyệt đại đa số người ý nghĩ.

"Đã như vậy, căn cứ chư vị đề nghị, tương lai Nguyên Giới trật tự liền dạng này. . ." Đông Hoàng công chúa mở miệng nói ra: "Kể từ hôm nay, phàm ta Thần Châu tọa hạ thế lực, như muốn tranh đoạt chưởng khống quyền, ta không can thiệp, nhưng mà, cần bẩm lên Hư Đế cung, sau đó, song phương đạt thành nhất trí riêng phần mình điều động cường giả xuất chiến, phàm người xuất chiến, sinh tử bất luận, bên thắng khống chế tranh đoạt địa bàn, không được tàn sát mặt khác người chưa xuất chiến, khác, phàm Thần Châu tham chiến người tu hành, lấy mười năm trong vòng, trong vòng mười năm, cần trấn thủ Hư Giới, không được rời đi."

Đám người hơi kinh ngạc Đông Hoàng công chúa quyết đoán tốc độ nhanh chóng, tốc độ nhanh như vậy liền chiếu cố tất cả ý kiến, một lần nữa chế định trật tự, đơn giản kinh người.

Mà lại, hoàn toàn chính xác được cho có chút hoàn mỹ, như vậy đến nay, tại trong quy tắc tranh đoạt, không đến mức triệt để đại loạn.

Thí dụ như trước đó chiến đấu, nếu như Hoàng Kim Thần Quốc các thế lực muốn đối với thần cung khởi xướng tranh đoạt chiến, như vậy, cần lên trước bẩm Hư Đế cung, sau đó thông tri thần cung, song phương riêng phần mình sai phái ra cường giả xuất chiến, sinh tử bất luận, nhưng người chưa xuất chiến không nhận tác động đến.

Nếu như Thần Châu thế lực tham dự trong đó cũng được, dù sao không có khả năng ngăn lại không cho phép tranh phong chiến đấu.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, phàm Thần Châu người tham chiến, liền mang ý nghĩa nguyện ý trấn thủ Nguyên Giới, trong vòng mười năm, không cho phép rời đi Nguyên Giới.

Cứ như vậy, liền cực lớn hạn chế Thần Châu thế lực, nếu không, Thần Châu thế lực đỉnh tiêm điều động cường đại hơn đội hình đi vào Nguyên Giới, Nguyên Giới thế lực như thế nào chống đỡ được? Nói như vậy, không bao lâu, liền sẽ đều lần lượt biến thành Thần Châu thế lực đỉnh tiêm phụ thuộc, tựa như là Thái Dương giới một dạng.

Có thể nói, Đông Hoàng công chúa chế định trật tự, đối với Nguyên Giới thế lực mà nói hay là tương đối có lợi.

"Chư vị đối với cái này có thể có ý kiến?" Đông Hoàng công chúa đối với các cường giả hỏi.

Đám người đều một trận trầm mặc, dạng này quy tắc, xác thực khó mà phản bác, đã là phi thường thăng bằng.

Nguyên Giới thế lực cũng không có khả năng nói bởi vì ta yếu, liền không tiếp nhận, nói như vậy, tại dưới thế cục hôm nay bản thân liền cũng không xứng trấn thủ một phương.

"Công chúa thánh minh." Thiên Thần thư viện viện trưởng cao giọng mở miệng nói ra, rất nhiều người lộ ra một vòng dị sắc, cái này Thiên Thần thư viện viện trưởng cũng là nhân vật phi phàm, hôm nay, làm sao đều cảm giác có chút giống như là đang quay mông ngựa.

Bất quá rất nhiều thế lực đỉnh tiêm cự đầu nhân vật đều ẩn ẩn biết Giản thị bộ tộc lai lịch, liền cũng không có kỳ quái.

Bọn hắn, bản thân liền là từ Thần Châu trao quyền cho cấp dưới mà đến thế lực!

PS: Kết quả kiểm tra đi ra, một chút chứng viêm đưa tới, khả năng còn có chút hư, không có gì đáng ngại, có thể tiếp tục an tâm gõ chữ. . .