Diệp Phục Thiên trở lại Thiên Diệp thành đằng sau không hỏi ngoại sự, an tĩnh tu hành.

Hắn biết, chuyện này chắc chắn gây nên một trận phong ba, không nói đến chín đại bộ tộc sẽ không bỏ qua hắn, Xích Long giới không ít đỉnh tiêm thế lực, cũng sẽ đối với hắn đoạt được sinh ra lòng mơ ước đi.

Không có ai biết hắn đạt được cái gì, nhưng chính là bởi vì không biết, mới càng biết hiếu kỳ.

Huống chi, tại di tích trước đó liền có thể đến Khoa Hoàng truyền thừa đạo pháp, tất cả mọi người sẽ suy đoán.

Đến tột cùng Khoa Hoàng lưu lại vật gì, so truyền thừa đạo pháp còn muốn trân quý hơn?

Tu hành thế giới từ trước đến nay tàn khốc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không nhiều, nhưng bỏ đá xuống giếng, đục nước béo cò người tuyệt đối sẽ không ít, chỉ cần có người muốn ra tay với hắn, tất nhiên sẽ dẫn động những người khác tranh đoạt.

Diệp Phục Thiên suy nghĩ cũng không sai, bây giờ, ngoại giới đã truyền ra một chút thanh âm, Diệp Phục Thiên mặc dù phía sau là Hạ Hoàng giới, nhưng một Nhân Hoàng giới, tại cái này Xích Long giới lại có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió đến, chỉ cần không động Hạ Thanh Diên là đủ rồi.

Nếu thật có rất nhiều người đồng thời muốn động Diệp Phục Thiên mà nói, dù cho là phía sau Hạ Hoàng, cũng không làm được cái gì.

Người truyền ra loại thanh âm này không thể không nói dụng ý khó dò, nhưng đây cũng là lời nói thật, thật nếu là Diệp Phục Thiên lọt vào tiễu trừ nói, các đại đỉnh tiêm thế lực đều tranh đoạt, Hạ Hoàng giới chẳng lẽ còn có thể lấy một giới chi lực chọn Xích Long giới chư thế lực?

Căn bản làm không được.

. . .

Trong lúc bất tri bất giác, Thần Châu lịch năm 10.024 đã chuẩn bị kết thúc.

Trong khoảng thời gian này, Thiên Diệp thành hội tụ không ít dòng người, đến từ các phương, so dĩ vãng đều muốn náo nhiệt.

Những người này có mạnh có yếu, tại sao đến, đám người tự nhiên có thể đoán được một chút.

Trừ cái đó ra, còn có một tin tức cùng Thiên Diệp thành có quan hệ, đồng thời, tại Xích Long thành gây nên một trận to lớn gợn sóng.

Tin tức này, thậm chí ẩn ẩn chấn nhiếp không ít muốn cướp đoạt Diệp Phục Thiên bảo vật thế lực, để một chút có ý nghĩ thế này người, đem sinh sinh nuốt xuống.

Từ Giới Vương cung truyền ra tin tức, năm nay trên Giới Vương bảng, sẽ mới thêm một người danh tự.

Hơn nữa, còn là một vị năm nay nhập Giới Vương cung tu hành thanh niên nhân vật.

Thiên Diệp thành, Dư Sinh.

Nhập Giới Vương cung mấy tháng thời gian, trèo lên Giới Vương bảng.

Xích Long giới người đương nhiên minh bạch Giới Vương bảng phân lượng.

Giới Vương cung, Xích Long giới vực thứ nhất thánh địa tu hành, lập Giới Vương bảng, được vinh dự Xích Long giới vực đệ nhất bảng.

Mà lại, không cực hạn tại Giới Vương cung người tu hành, mà là toàn bộ Xích Long giới người tu hành.

Mỗi một vị nhập bảng người, đều là lại nhận cực lớn chú mục.

Bảng này chỉ hàng Thánh cảnh người, không hạn Thánh Đạo cụ thể cảnh giới, không theo thực lực cảnh giới.

Giới Vương cung cũng chưa từng nói qua Giới Vương bảng căn cứ là cái gì, tựa như là không có bất kỳ cái gì tên tuổi dã bảng.

Nhưng dù vậy, Giới Vương bảng mỗi một lần có người mới nhập bảng, đều sẽ gây nên oanh động.

Tại Dư Sinh trước đó, trên Giới Vương bảng hết thảy có mười bảy người, tăng thêm Dư Sinh mà nói, mới vẻn vẹn chỉ có 18 người.

Thánh Đạo bốn cảnh người, đều có.

Trước đó, cùng Dư Sinh tranh đoạt nhập Giới Vương cung tư cách Cổ Hoàng thành Hình Cừu huynh trưởng Hình Khai, liền cũng là trên Giới Vương bảng tồn tại.

Mặc dù Giới Vương cung người chưa bao giờ đề cập Giới Vương bảng đến tột cùng là cái gì, nhưng Xích Long giới người đều là xưng, trên Giới Vương bảng chọn trúng người, liền đem có thể là Xích Long giới vực tương lai Nhân Hoàng.

Cũng chính là mang ý nghĩa, bây giờ trên Giới Vương bảng 18 vị cường giả, đều có được đặt chân Nhân Hoàng cảnh giới tiềm chất.

Dư Sinh nhập Giới Vương bảng, có thể nghĩ điều này có ý vị gì.

Cái này nhưng so sánh nhập Giới Vương cung, còn khó hơn quá nhiều.

Cứ như vậy, những người muốn xuống tay với Diệp Phục Thiên kia, liền không thể không cân nhắc Dư Sinh tồn tại.

Cho dù có thể diệt trừ Diệp Phục Thiên, nhưng một vị tại Giới Vương cung tu hành lại vào Giới Vương bảng người, tương lai đặt chân Niết Bàn chi cảnh, Xích Long giới có bao nhiêu người có thể cản?

Bây giờ, Xích Long giới chỗ trên Giới Vương bảng Niết Bàn chi thánh, đều là gần như vô địch tồn tại.

Mà diệt trừ một vị Giới Vương cung người tu hành, hơn nữa còn là để lên Giới Vương bảng tồn tại.

Tại Xích Long giới, thật đúng là không có mấy người dám làm.

Giới Vương cung đứng sau lưng, thế nhưng là Xích Long Hoàng.

Dư Sinh, lại thêm Diệp Phục Thiên, hai người tất cả đều thiên tư trác tuyệt, phía sau còn có Hạ Hoàng giới.

Cho nên không ít người cân nhắc đến nơi này, liền cũng đè lại trong nội tâm sinh ra rung động ý nghĩ, hay là không tham dự trong đó.

Dù sao cho dù tham dự, cũng không nhất định tranh đến, còn đem sẽ cùng Diệp Phục Thiên cùng Dư Sinh bọn hắn kết thù, đã như vậy, dứt khoát an tĩnh làm một tên quần chúng.

Một ngày này, Thiên Diệp thành phủ thành chủ có khách đến đây bái phỏng, mà lại trực tiếp liền muốn cầu kiến Diệp Phục Thiên.

Diệp Phục Thiên gặp đối phương, đúng là Diễm Ngục thành người.

Lần này, Diễm Ngục thành cũng tham dự Khoa Hoàng di tích chuyến đi, bọn hắn tranh đến Nhân Hoàng đạo hỏa tiến vào trong di tích, cùng Bắc Lê bộ tộc hợp tác.

Toàn bộ chuyện đã xảy ra, Diễm Ngục thành cường giả đều là rất rõ ràng.

Trong phủ thành chủ, yến khách chi địa, Diệp Phục Thiên ngồi tại trên chủ vị, Diễm Ngục thành một vị cường giả mở miệng nói: "Diệp thành chủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề."

"Tốt, tiền bối có chuyện xin mời nói thẳng." Diệp Phục Thiên gật đầu, hắn cũng lười đi vòng vèo.

"Lần này Khoa Hoàng di tích chi hành Diệp thành chủ rực rỡ hào quang, chắc hẳn ở trong Khoa Hoàng di tích có chỗ đến, vô luận là truyền thừa hay là Khoa Hoàng lưu lại cái khác bí bảo, bây giờ tất cả đều đã hấp dẫn Xích Long giới rất nhiều thế lực chú ý, bây giờ trong Thiên Diệp thành này, có thể nói đã là phong vân tế hội, các phương nhân vật đều đã có ám tuyến đến." Diễm Ngục thành cường giả mở miệng nói ra.

Diệp Phục Thiên an tĩnh nghe, không có trả lời, Diễm Ngục thành cường giả dừng lại, nhìn Diệp Phục Thiên một chút tiếp tục nói: "Dưới loại bối cảnh này, Diệp thành chủ không cần thiết tử thủ, chính như trước đó tại Tây cảnh chi địa Diệp thành chủ nói như vậy, nếu chín đại bộ tộc sẽ không bỏ qua thành chủ, sao không đem Khoa Hoàng lưu lại truyền thừa cùng bí bảo lấy ra giao dịch, cứ như vậy, thế lực khắp nơi đều có thể đạt được thỏa mãn, mà lại, Diệp thành chủ còn có thể thu hoạch một bút đáng sợ tu hành tài nguyên."

Hắn để Diệp Phục Thiên lộ ra một vòng có chút thú vị thần sắc, hắn không thể không thừa nhận, cái này Diễm Ngục thành cường giả đề ra đề nghị, đích thật là biện pháp giải quyết vấn đề, nếu như hắn thật như vậy làm, thật có khả năng phá giải cục diện bây giờ.

Rất hiển nhiên, đối phương chính là vì này mà đến.

Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói: "Diệp thành chủ chắc hẳn cũng minh bạch ta ý đồ đến, ta Diễm Ngục thành nguyện bỏ ra đại giới lớn, trao đổi Khoa Hoàng truyền thừa, cùng Khoa Hoàng lưu lại chi bí bảo, đương nhiên, nếu là Diệp thành chủ cho là ta Diễm Ngục thành khó mà giao nổi đại giới, sau này Diệp thành chủ gặp được khó khăn gì, ta Diễm Ngục thành tất nhiên sẽ xuất thủ, bao quát lần này."

Diệp Phục Thiên nhìn về phía đối phương, Diễm Ngục thành, có thể nói tương đối có thành ý.

Hắn đáp ứng đối phương, liền nhiều một vị bằng hữu.

Trái lại, nếu là cự tuyệt, liền có khả năng đem Diễm Ngục thành đẩy hướng mặt đối lập, trở thành muốn tranh đoạt trên người hắn bảo vật thế lực.

Ngón tay đập chỗ ngồi lan can, không thể không nói, Diệp Phục Thiên đều có chút muốn cân nhắc.

Cái kia bị mệnh hồn thôn phệ Hỏa Diễm Linh Châu tất nhiên là không có khả năng lấy ra, nhưng Khoa Hoàng truyền thừa đạo pháp, dùng để làm giao dịch, tựa hồ cũng không có gì không thể, chỉ là, có chút không tử tế.

Làm như thế, Khoa Hoàng tọa hạ chín đại bộ tộc, sợ là sẽ phải đem hắn hận thấu xương, trừ chi cho thống khoái.

Diệp Phục Thiên suy nghĩ một lát, sau đó ngón tay động tác dừng lại, mở miệng cười nói: "Tiền bối tâm ý vãn bối tâm lĩnh, chỉ là, mặc dù Khoa Hoàng bộ tộc không ít người bất nhân, nhưng ta tin tưởng đó cũng không phải là tất cả mọi người thái độ, mà lại chín đại bộ tộc chắc chắn nghĩ rõ ràng, cái này Khoa Hoàng truyền thừa chính là Khoa Hoàng lưu tại tổ địa di tích, tất nhiên là lưu cho hắn hậu nhân, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta đoạt được, ta nếu là tùy ý bán, liền lộ ra đối với Khoa Hoàng tiền bối cùng các bộ tộc cực không tôn trọng."

"Bởi vậy. . ." Diệp Phục Thiên cười nói: "Tiền bối thứ lỗi."

Đối phương gặp Diệp Phục Thiên cự tuyệt đến quả quyết như vậy ngược lại là sững sờ, bất quá lập tức cười cười không có nhiều lời, lấy Diệp Phục Thiên tại trong di tích biểu hiện ra tâm tính thiên phú, chắc hẳn quyết đoán lực mạnh phi thường, nếu cự tuyệt, lại khuyên cũng không có ý nghĩa gì.

"Đã như vậy, chúng ta xin cáo từ trước, đã quấy rầy Diệp thành chủ." Diễm Ngục thành cường giả đứng dậy có chút chắp tay nói, sau đó liền rời đi bên này.

Diệp Phục Thiên tại bọn hắn sau khi đi lộ ra suy tư thần sắc, cái này một cự tuyệt, cũng không biết Diễm Ngục thành có thể hay không đi hướng mặt đối lập.

Diễm Ngục thành chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, Xích Tiêu thành cùng Hắc Diễm thành các loại không ít am hiểu hỏa diễm đỉnh tiêm thế lực tất cả đều đến đây bái phỏng, giống như là đã đạt thành ăn ý nào đó.

Bất quá bọn hắn mục đích lại đều cùng Diễm Ngục thành tương tự, muốn lấy nhu hòa hơn một chút phương thức cầm tới Khoa Hoàng lưu lại, nhưng mà, đều bị Diệp Phục Thiên cự tuyệt.

Có người rất khách khí rời đi, nhưng cũng có người, mang theo không thế nào hữu hảo thái độ rời đi.

Cuối năm càng ngày càng gần, không ít người bái phỏng phủ thành chủ bị cự tin tức cũng truyền ra ngoài, rất nhiều người đang nghĩ, cái này Diệp Phục Thiên, đến tột cùng đang suy nghĩ gì?

Hẳn là, hắn thật một chút không lo lắng.

Liền ngay cả Thiên Diệp thành tu hành giả tầm thường đều rõ ràng có thể cảm giác được, bây giờ Thiên Diệp thành, có chút không giống, cường đại người tu hành ở khắp mọi nơi.

Thần Châu lịch năm 10.024, rốt cục nghênh đón hồi cuối.

Thiên Diệp thành trong phủ thành chủ, Diệp Phục Thiên an tĩnh ngồi tại trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao.

Lại là một năm, bây giờ theo tu vi tăng lên, thời gian tựa hồ cũng trải qua nhanh hơn.

Có lẽ, trong lúc lơ đãng mấy lần tu hành, chính là hồi lâu.

Một năm này phát sinh rất nhiều đại sự, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, Đại Ly quốc sư bị phế tu vi tù tại trong Ly Hoàng cung, Giải Ngữ bây giờ cũng là sống chết không rõ, cũng không biết khi nào có thể đi tìm nàng.

Bây giờ, hắn còn không có chân chính có thể tại Xích Long giới đứng vững gót chân, bởi vì Khoa Hoàng di tích một chuyện, lại đưa tới phong ba không nhỏ.

Nhưng đối với đây, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, có lẽ là đã sớm quen thuộc đi.

Đã trải qua nhiều như vậy sóng gió, rất nhiều chuyện lại đối mặt sự tình, đã có thể tâm như chỉ thủy.

Thời gian, cải biến rất nhiều.

Nhưng duy chỉ có không có thay đổi chính là, theo tu vi mạnh lên, hắn đối với thực lực khát vọng, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.

Càng cường đại, đối với thực lực tu vi nhu cầu, cũng càng mãnh liệt.

Hạ Thanh Diên chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Phục Thiên sau lưng , nói: "Bây giờ, Thiên Diệp thành phong vân tế hội, có rất nhiều cường giả kì thực đều âm thầm đến, ngươi nghĩ kỹ ứng đối chi pháp sao?"

"Không có." Diệp Phục Thiên nói.

". . ." Hạ Thanh Diên nhìn xem hắn.

Diệp Phục Thiên quay đầu lại cười cười , nói: "Nên tới sớm muộn sẽ đến, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn cũng được, bọn hắn lật không nổi bao nhiêu sóng gió đến!"