https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/fd8762c78052d0402ca703fd52a5967e0c9e3b3e91fadcbcb5891d8ef2929ce9.jpg Convert

Ngã Tại Dị Giới Can Kinh Nghiệm

4.7
430 đánh giá

 • Hôm nay:
  165
 • Tuần nay:
  1,169
 • Tháng này:
  3,375
 • Tổng xem:
  16,538
Đọc từ đầu Chương cuối
Một cái xuyên việt qua dị giới, dựa vào độ thuần thục năng lực, không ngừng lá gan kinh nghiệm mạnh lên cố sự.
TOÀN BỘ CHƯƠNG