https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/100cef3d73e9fe539e0c4cd3f014467f2040cb87e33543e4e1c2925f415f9dd8.jpg Convert

Ngã Năng Tra Khán Nhân Vật Thuộc Tính

4.6
495 đánh giá

 • Hôm nay:
  226
 • Tuần nay:
  1,036
 • Tháng này:
  2,975
 • Tổng xem:
  16,133
Đọc từ đầu Chương cuối
Xuyên qua thế giới song song, thu hoạch được xem xét thuộc tính bảng năng lực đặc thù. Sơ thí thân thủ, Hạ Húc thiếu chút nữa bị trong lớp một cái nhỏ trong suốt nữ sinh xa hoa thuộc tính sáng mù hai mắt. [Tính danh] : Đường Ấu Hinh [Sinh mệnh bình xét cấp bậc] : 1 [Mệnh cách tiềm chất] : Khuynh thành tuyệt sắc (5 sao), vượng phu (5 sao) . . . Ân, đều nói vừa thấy đã yêu tất cả đều là thấy sắc khởi ý, nhưng ta Hạ mỗ người phát thề, ta vừa thấy đã yêu hoàn toàn là bắt đầu tại tài hoa, thấy được nhỏ trong suốt nội tại đẹp. Bất quá, cái này nhìn xem cùng Địa cầu khác biệt không lớn thế giới song song tựa hồ có điểm gì là lạ. . . Hạ Húc cúi đầu nhìn xuống bản thân thuộc tính: [Tính danh] : Hạ Húc [Sinh mệnh bình xét cấp bậc] : 1 [Mệnh cách tiềm chất} : [Vai phụ: « thợ săn »] "? ? ? ?" "Ta mẹ nó nguyên lai là cái vai phụ?"
TOÀN BỘ CHƯƠNG