https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/d6043ca71ee00e0d278bb53fb9b547b4decd700549e549eeb6bedab5de5f05dc.jpg Convert

Ngã Hữu Nhất Thân Bị Động Kỹ

Hot
4.6
526 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,953
 • Tuần nay:
  2,720
 • Tháng này:
  5,607
 • Tổng xem:
  13,979
Đọc từ đầu Chương cuối
"Mạnh nhất trên thế giới kỹ năng, là cần chủ động thi triển kỹ năng sao?" "Sai! Là bị động kỹ!" "Cái gì là bị động kỹ?" "Bị động kỹ, là thuấn phát chủ động kỹ, là không người sẽ đi phòng bị sát chiêu, là người chết mới có thể biết được cuối cùng át chủ bài!" "Có thể thông tục dễ hiểu chút?" "Phương pháp hô hấp, cường tráng, cảm giác..." "Ha ha, liền cái này?" Từ Tiểu Thụ một kiếm xé rách Tinh Hà, thế nhân phải sợ hãi. "..." "Cái này mẹ nó cũng gọi là bị động kỹ?" "Hừm, kiếm thuật tinh thông." P/s: Quăng phiếu truyện hoặc donate converter bằng MOMO: 0359590437, Vietinbank 109005445435 Hoàng Công Vũ
TOÀN BỘ CHƯƠNG