https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/d6c2af8d485b569ec1a99919f4c43df40eeb4ef022af6b1ad11b9236d380fa16.jpg Convert

Ngã Hữu Nhất Khẩu Hoàng Kim Quan

4.7
500 đánh giá

 • Hôm nay:
  303
 • Tuần nay:
  1,603
 • Tháng này:
  1,435
 • Tổng xem:
  18,709
Đọc từ đầu Chương cuối
"Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Tô Bạch, thu hoạch được một điểm cơ bản điểm thuộc tính, cảm giác +1." "Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Lưu Trúc, thu hoạch được một điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng +1." ". . ." Vừa mới tử vong Tô Bạch, ngay tại thanh lý hiện trường phát hiện án. . .
TOÀN BỘ CHƯƠNG