https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/88ed2bfdb992065ca8de40830390f96ae2f97b658f0c20c7a755f7b8df9590bd.jpg Convert

Ngã Cấp Vạn Vật Gia Cá Điểm [C]

4.6
531 đánh giá

 • Hôm nay:
  34
 • Tuần nay:
  1,534
 • Tháng này:
  3,441
 • Tổng xem:
  14,421
Đọc từ đầu Chương cuối
Giới thiệu:

Cho vật phẩm thêm điểm, có thể để vật phẩm có được năng lực đặc thù,

Cho động thực vật thêm điểm, có thể cải biến bọn chúng hình thái, có thể điểm hóa bọn chúng thành yêu quái,

Cho mình thêm điểm, có thể thu hoạch được đủ loại kỹ năng cùng siêu năng lực,

Đây là một cái thú vị cố sự, sinh hoạt hướng nhẹ nhõm tiểu thuyết.

TOÀN BỘ CHƯƠNG