https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/e6b8782c07c9cbdcb908fbf2a7b4ce9b410a1025b3e4b4a24ce75fc3ec847940.jpg Convert

NARUTO: Cứu Thế Chủ (Hỏa Ảnh Chi Cứu Thế Chủ)

4.8
537 đánh giá

 • Hôm nay:
  103
 • Tuần nay:
  1,670
 • Tháng này:
  3,092
 • Tổng xem:
  17,093
Đọc từ đầu Chương cuối
Lấy một người bình thường thân phận xuyên qua Konoha Ninja bên trong diễn viên quần chúng Mizuki nhưng lại không thể không cứu vớt thế giới cố sự
TOÀN BỘ CHƯƠNG