https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/316d361461d03fef55e4f809f76866d72be84b60c0ca2187c36a9fff5cd378d9.jpg Convert

Mạt Thế Thử Bối

4.7
462 đánh giá

 • Hôm nay:
  444
 • Tuần nay:
  2,275
 • Tháng này:
  2,030
 • Tổng xem:
  11,509
Đọc từ đầu Chương cuối
Tận thế, Zombie, cá nhân, quần thể... Ta vậy nhìn qua một chút tận thế đề tài tiểu thuyết, thế nào nói sao, luôn luôn cảm thấy không quá hợp tình lý, không quá hợp Logic. Có người nói khoa huyễn cũng đừng muốn Logic, quá tích cực cũng không dễ nhìn. Xác thực, bao quát rất nhiều bom tấn Hollywood không phải một dạng không có gì Logic nha. Nhưng ta chính là không ưa a, luôn cảm thấy tại hợp thường thức, gần sát Logic điều kiện tiên quyết, hẳn là cũng có thể tạo dựng ra đặc sắc tình tiết. Đến cùng có thể hay không đâu? Quyển sách này chính là đáp án, rửa mắt mà đợi.
TOÀN BỘ CHƯƠNG