*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.  Điền Văn Hạo sốt sắng nói: "Là...là anh ta làm, anh ta tên Lâm Mộc! Là mục tiêu đánh bom du thuyền hai ngày trước, nhưng anh ta vẫn chưa chết!"     Hai người áo đen nghe xong đều giật mình, bọn họ định lấy vũ khí ở trong eo ra.     Thấy vậy, Lâm Mộc cũng nhanh