*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Mục đích đánh bom trên tàu ​​là để giết anh.” Điền Văn Hạo nói.     “Thật sự là nhằm vào tao.” Lâm Mộc híp mắt lại.     Lúc trước anh cũng chỉ dự đoán thử, nhưng hiện