Tất nhiên Trần Uyển Nhi sẽ hoàn toàn không biết, chuyện này có liên quan đến Khâu Anh. Dù sao thì đây cũng là mẹ của cô. "Nổ sao? Hóa ra là một