Thuyền viên cũng thông báo cho Lâm Mộc rằng bọn họ có thể rời thuyền. Sau khi xuống thuyền. “Haiz, cuối cùng cũng đã trở