Giải quyết xong con mãng xà, Lâm Mộc bước nhanh tới gốc cây nhỏ. Không có gì ngạc nhiên khi một số kho báu có thần thú bảo vệ cả. Đợi khi quả