Đặc biệt là hoài nghi của anh về Khâu Anh, bởi vì bà ta là mẹ của Trần Uyển Nhi nên Lâm Mộc có chút cố kỵ. Bây giờ không có chứng cứ, Lâm Mộc không dám đưa ra kết