https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/0e0a5e7fb87dc7bcc946185f9143d2b98cd05f04011aeaedd9181512e5aa0219.jpg Convert

Khủng Bố Phục Tô (Thần Bí Phục Tô)

Hot
4.8
521 đánh giá

 • Hôm nay:
  402
 • Tuần nay:
  2,062
 • Tháng này:
  2,359
 • Tổng xem:
  15,003
Đọc từ đầu Chương cuối
Ngũ trọc ác đời, Địa Ngục đã không, lệ quỷ khôi phục, nhân gian như ngục . Thế giới này quỷ xuất hiện . . . Như vậy thần lại tại chỗ nào? Cầu thần cứu thế, nhưng trên đời cũng không thần, chỉ có quỷ .
TOÀN BỘ CHƯƠNG