https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/d91992ef93f9d588ded684097b385e689a477e4f6a1bfe63766ad6e4adb64e72.jpg Convert

Khấu Vấn Tiên Đạo

4.6
485 đánh giá

 • Hôm nay:
  930
 • Tuần nay:
  1,387
 • Tháng này:
  3,843
 • Tổng xem:
  15,028
Đọc từ đầu Chương cuối
Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo, đang cầu trên Tiên lộ giãy dụa tiến lên. Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt trùng điệp hiểm trở, hắn lòng cầu đạo y nguyên không giảm điểm hào. Lại quay đầu, núi xanh vẫn tại, bạn cũ bạc trắng xương.
TOÀN BỘ CHƯƠNG