https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/0e711ceb4b21668abebef8c23c24f3773ef592aaf14f6051d80842486ed6394c.jpg Convert

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư

4.7
561 đánh giá

 • Hôm nay:
  845
 • Tuần nay:
  2,152
 • Tháng này:
  3,797
 • Tổng xem:
  12,948
Đọc từ đầu Chương cuối
Đây là một cái do các Triệu hoán sư chủ đạo thế giới, ở thế giới này, Triệu hoán sư là trung ương trên sàn nhảy chói mắt nhất vai chính. Đây là một cái siêu năng thế giới, từ thời xa xưa thần thoại nó đã bị một thế giới tràn đầy ma quái cùng yêu thú xâm lấn, khiến nó vốn có lịch sử cũng vì vậy bẻ cong, theo một tương lai xa lạ. Khi cái kia thần bí khó dò càng cao thế giới trở nên đưa tay là có thể chạm tới lúc, cuộc phản công dị giới đang được chuẩn bị bộc phát thì … hắn, hàng lâm đế quốc Đại Viêm Triệu hoán sư đặc sắc cố sự, liền như vậy bắt đầu. . . Hệ thống: (dị năng của Xmen + phương tây Ma pháp sư + Triệu hoán lưu) Yêu thú xâm lấn thế giới này nhưng cũng mang đến các giới châu trong thân thể, từ đây khiến cho thế giới này có các giác tỉnh giả lại thêm 1 hệ thống siêu phàm mới, đó chính là Triệu hoán sư + trời sinh ra thì đã giác tỉnh các loại thiên phú như thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn, điều khiển nguyên tố … thì gọi là tiên thiên Giác tỉnh giả. dùng tự do bất cứ lúc nào chì cần còn tinh thần hay thể lực + còn người bình thường hay các tiên thiên giác tỉnh giả dung hợp giới châu ra năng lực mới thì năng lực này gọi là hậu thiên thiên phú Giác tỉnh giả. + hậu thiên thiên phú (hay pháp thuật vị) phải dựa vào thần lực để thôi thúc, thần lực này là thụ động theo thời gian phục hồi. + giới châu có rất nhiều loại khác nhau, mỗi dung hợp một viên sẽ tăng lên người (thể lực) ( các điểm chứa thần lực) (một hay nhiều dạng thiên phú pháp thuật đặc trưng của loại giới châu đó) … mà thể lực, thần lực, pháp thuật tăng nhiều ít đều phụ thuộc vào mức dung hợp xấu, tốt hay hoàn mỹ đến mà quyết định + dung hợp giới châu càng nhiều thì càng mạnh, mỗi dung hợp 1 viên đều phải vào mộng cảnh tiếp thu thử thách, chết trong thì ngoài chết, không chết mà nhiệm vụ không thành thì cũng chả thu được gì, còn hoàn thành bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu. + có 3 viên giới châu đặc biệt (Thẩn Hỏa, Thần Đàn, Thần Nhân) nếu ai có thể dung hợp thành công cả ba thì sẽ lấy cái này làm căn cơ trở thành Triệu hoán sư + Có hàng vạn loại giới châu có các công dụng khác nhau nhưng tác dụng giống nhau thì chia nhóm như Thú giới châu (triệu hoán hổ, báo, chó, ngựa … ) Bảo Tàng giới châu (chứa kiến thức trở thành các loại chức nghiệp Chế khí sư, luyện đan sư, Thần văn sư, … ) Thần Lực giới châu (tăng điểm thần hỏa, mở rộng Bí mật thành đàn) Nguyên Tố giới châu ( chứa các pháp thuật các hệ nguyên tố) Khí Vật giới châu (trường kiếm, thuẫn, giáp, giáo, đao ......) Hộp Đen giới châu – (là các viên giới châu tác dụng chưa biết) ………….. hệ thống: (Bí Mật Đàn Thành) +210 210 - Nhất Nguyên cảnh 420 - Nhị Nguyên cảnh 630 - Tam Nguyên cảnh ..........
TOÀN BỘ CHƯƠNG