https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/f5cdbd6f65bec413159fc722773b1f5b7b35b059a7ca618b2eaec8b98fff6ac0.jpg Convert

Hải Tặc: Cái Thứ Nhất Đồng Bạn Là Mèo Tom (Hải Tặc: Đệ Nhất Cá Hỏa Bạn Thị Thang Mỗ Miêu) - :

4.6
425 đánh giá

 • Hôm nay:
  333
 • Tuần nay:
  1,360
 • Tháng này:
  3,013
 • Tổng xem:
  15,720
Đọc từ đầu Chương cuối
Ngoài ý muốn lưu lạc hải tặc thế giới Trương Đạt Dã, thu được một cái kỳ quái ma pháp trận, có thể triệu hoán dị thế giới nhân vật. Hắn cái thứ nhất đồng bạn, lại là mèo Tom!
TOÀN BỘ CHƯƠNG