https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/27e620760c852caf733596260926a928177f41edce1b99da96148105e52a651b.jpg Dịch

[Dịch] Đao Kiếm Thần Hoàng

Hot
4.6
496 đánh giá

 • Hôm nay:
  2,877
 • Tuần nay:
  3,503
 • Tháng này:
  6,492
 • Tổng xem:
  22,507
Đọc từ đầu Chương cuối
Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!
TOÀN BỘ CHƯƠNG