https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/bcf7f65594e774c211899a7271656e6b376bdcd7bd1d010650fa4a886df13bac.jpg Convert

Đả Công Tiên Tri

4.6
518 đánh giá

 • Hôm nay:
  107
 • Tuần nay:
  1,771
 • Tháng này:
  4,648
 • Tổng xem:
  16,312
Đọc từ đầu Chương cuối
"Ta không phải thần, ta chỉ là cái đúng giờ tan tầm người làm công." "Ta sẽ tại thời gian làm việc bên trong tận khả năng vì ngươi cung cấp trợ giúp, về phần ta sau khi tan việc... Liền dựa vào chính ngươi." Chỗ làm việc + làm ruộng + phổ cập khoa học + thần linh + một chút xíu yêu đương văn. Đại khái đi ~ ha ha
TOÀN BỘ CHƯƠNG