https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/e7f5f5c5a1a76d4737f15818f2f476fb2bd06bd00c75e5e5f980399c4d8388ce.jpg Convert

Cửu Tiên Đồ

Hot
4.6
488 đánh giá

 • Hôm nay:
  57,285
 • Tuần nay:
  57,968
 • Tháng này:
  58,780
 • Tổng xem:
  69,115
Đọc từ đầu Chương cuối
Thiên đạo bất dung, hạ xuống vô thượng phong ấn. Thiếu niên hữu duyên đạt được bức họa Cửu Tiên Đồ. Từ đây, nghịch thiên cường giả, nghịch thiên truyền thuyết bắt đầu.
TOÀN BỘ CHƯƠNG