https://static.8cache.com/cover/o/eJzLyTDR160IcXJMcUl39jU20Q8LDjX2Lqosr4zw1HeEgtwkE_289Jz8EjeX_PyUfP1yI0NT3QxjIyMAXGETEw==/cuc-cung-co-chieu-939288.jpg Dịch

Cục Cưng Có Chiêu

Hot
4.7
563 đánh giá

 • Hôm nay:
  60
 • Tuần nay:
  792
 • Tháng này:
  2,897
 • Tổng xem:
  18,009
Đọc từ đầu Chương cuối
Một trận hỏa hoạn đốt sạch tất cả tình yêu của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn. Sau năm năm cô huy hoàng trở về muốn đòi lại công lý cho chính mình. Không ngờ đứa bé cô mang về còn có bản lĩnh hơn cả cô. Đứa nhỏ đứng trước mặt Diệp Ân Tuấn mà vô tội nói: "Chú giúp con một việc được không? Xin chú đó." Diệp Ân Tuấn cảm thấy...
TOÀN BỘ CHƯƠNG