https://st.imageinstant.net/data/comics/42/vo-dong-can-khon.jpg Comic
4.8
560 đánh giá

 • Hôm nay:
  287
 • Tuần nay:
  190
 • Tháng này:
  2,702
 • Tổng xem:
  13,407
Đọc từ đầu Chương cuối
Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh
TOÀN BỘ CHƯƠNG