https://st.imageinstant.net/data/comics/31/ojiichan-shinanai.jpg Comic
4.5
484 đánh giá

 • Hôm nay:
  224
 • Tuần nay:
  63
 • Tháng này:
  2,320
 • Tổng xem:
  10,420
Đọc từ đầu Chương cuối