https://st.imageinstant.net/data/comics/31/ojiichan-shinanai.jpg Comic
4.5
484 đánh giá

 • Hôm nay:
  250
 • Tuần nay:
  89
 • Tháng này:
  2,346
 • Tổng xem:
  10,446
Đọc từ đầu Chương cuối