Chương 1254: Sẽ có một ngày như vậy (tết Trung thu vui vẻ) 2022-09-17 tác giả: Trư Tam không Chương 1254: Sẽ có một ngày như vậy (tết Trung thu vui vẻ) Làm Linh tộc Quân Thần, làm một vị trải qua bách quan thống soái, Hư Chấp Giáp đối với vây quét Lam tinh quân viễn chinh, là có phi thường khắc sâu lại thanh tỉnh nhận biết. Cho tới nay, Lam tinh quân viễn chinh cùng bọn hắn Linh tộc giao chiến, đều là không phải chính diện trực tiếp giao chiến, mà là hoặc tập kích bất ngờ, hoặc lợi dụng địa lợi chờ nhân tố, tới lấy được ưu thế. Duy nhất chính diện giao thủ, kỳ thật chính là Lam tinh quân viễn chinh tại số 570 tiểu hành tinh áp dụng trảm thủ hành động, chém giết Hư Hóa Thành trận chiến kia. Trận chiến kia có đánh bất ngờ thành phần, nhưng có thể hơi chút xem nhẹ, trận chiến kia sau đó tình báo phân tích tổng kết ra về sau, trên cơ bản đem Lam tinh quân viễn chinh chiến lực mô hình, cho xây dựng thành công rồi. Lam tinh quân viễn chinh chủ chiến thành viên ở giữa siêu phàm năng lực phối hợp tốt vô cùng, có khống chế loại năng lực, cũng có tuyệt đối lực sát thương loại năng lực. Cả hai phối hợp phía dưới, liền có thể đối thông thường chín vệ Hành Tinh cấp hình thành miểu sát cục diện. Tham mưu đoàn cuối cùng cho ra phỏng đoán là, dạng này hai hai phối hợp có thể miểu sát chín vệ Hành Tinh cấp tổ hợp chiến lực, Lam tinh quân viễn chinh nội bộ, khả năng có ba đôi. Nói cách khác, một nháy mắt liền có thể trước diệt sát đi ba vị chín vệ Hành Tinh cấp. Còn có hai vị tốc độ cực nhanh sức sát thương cực mạnh Lôi hệ chiến phàm, không ngừng gây ra hỗn loạn, kiềm chế những người khác. Đây là Lam tinh quân viễn chinh cường đại nguyên nhân căn bản. Cho nên, Lam tinh quân viễn chinh đối mặt số lượng thấp hơn mười người chín vệ tiểu đội, là có ưu thế áp đảo. Mười lăm người trong vòng chín vệ Hành Tinh cấp, tại trước mặt bọn hắn, cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Hai mươi sáu người. Bộ tham mưu căn cứ Lam tinh quân viễn chinh chiến lực mô hình, cho ra cuối cùng số lượng là hai mươi sáu vị chín vệ hành tinh, nếu là đồng thời thả xuống đến chiến trường, liền có thể đánh bại Lam tinh quân viễn chinh. Vẻn vẹn chỉ là đánh bại! Hư Chấp Giáp muốn là toàn diệt. Toàn diệt Lam tinh quân viễn chinh lời nói, bộ tham mưu cho ra số liệu mô hình là ba mươi sáu tên chín vệ đồng thời thả xuống đến trên chiến trường. Giờ này khắc này, Hư Chấp Giáp trước mặt có 38 vị chín vệ Hành Tinh cấp, coi như hắn một cái, có 39 vị chín vệ, còn có một cái tám vệ Hành Tinh cấp. Đã so sánh ổn thỏa rồi. Bất quá, Hư Chấp Giáp cũng không có lập tức hành động, chỉ là nhìn thoáng qua, liền hạ lệnh tiếp tục chờ đợi. Trước mắt, còn có bốn cái lượng tử truyền tống thông đạo ngay tại kiến tạo. Bởi vì nhóm đầu tiên tới được mấy vị chín vệ Hành Tinh cấp, kiến tạo lượng tử truyền tống thông đạo kinh nghiệm phi thường phong phú, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn đã tại xây vòng thứ hai rồi. Cái này vòng thứ hai lượng tử truyền tống thông đạo, nhanh nhất một cái còn muốn năm phút hoàn thành, chậm nhất một cái, mười hai phút liền có thể hoàn thành. Đợi thêm mười hai phút, liền có thể lại tới bốn vị chín vệ Hành Tinh cấp. Đến lúc đó, một trận chiến này Hư Chấp Giáp dưới trướng chín vệ Hành Tinh cấp, đem đạt tới bốn mươi hai người. Vượt xa khỏi toàn diệt Lam tinh quân viễn chinh cần số lượng. Sẽ càng ổn thỏa. Từ nội tâm chỗ sâu giảng, cũng là bởi vì một trận chiến này mang cho Hư Chấp Giáp áp lực cực lớn, chỉ có thể thắng, không thể bại! Cho nên kế hoạch chờ lâu mười hai phút, lại nhiều tập kết bốn tên chín vệ Hành Tinh cấp. Cái này mười hai phút, Hư Chấp Giáp cũng không còn nhàn rỗi. Trực tiếp lấy ra một bộ thiết bị, dùng một cái chỉ có quân đội bộ tham mưu mới có siêu cấp quyền hạn tài khoản, lặng yên không tiếng động tiến vào số 538 tiểu hành tinh mạng nội bộ. Hư Chấp Giáp không dám đại quy mô phái ra trinh sát tiểu đội, sợ kinh động đến Lam tinh quân viễn chinh, nhưng lại có thể thông qua lượng tử trên internet số liệu, khóa chặt Lam tinh quân viễn chinh vị trí. Lam tinh quân viễn chinh chỉ là đem số 538 tiểu hành tinh cùng Linh tộc tinh tế lượng tử internet cắt ra mà thôi, cũng không có triệt để tê liệt số 538 tiểu hành tinh sở hữu khoa học kỹ thuật thiết bị năng lực. Mà số 538 tiểu hành tinh bên trên, có số lớn camera giám sát cùng cảm ứng từ xa thiết bị. Hiện tại, Hư Chấp Giáp chính là muốn dùng những này số liệu, đến cơ bản khóa chặt Lam tinh quân viễn chinh vị trí, sau đó mang theo 42 tên chín vệ Hành Tinh cấp lấy thế sét đánh lôi đình đập ra, một lần hành động toàn diệt Lam tinh quân viễn chinh. Rất nhiều vị trí then chốt khoa học kỹ thuật thiết bị, tỉ như tinh cầu phòng ngự căn cứ, tinh cầu tổng trưởng phủ này địa phương khoa học kỹ thuật thiết bị, sớm đã bị A Hoàng triệt để cướp mất rồi. Lưu lại, chỉ là một chút dân dụng thiết bị. Nhưng Hư Chấp Giáp hay là từ đại lượng vô dụng số liệu bên trong, tìm được hữu dụng đồ vật. Nhất là Lam tinh quân viễn chinh ra ngoài tù binh Linh tộc Hành Tinh cấp quân dân thời điểm, đại lượng Lam tinh quân viễn chinh hành động quỹ tích, đều chỉ hướng một cái phương hướng. Số 538 tiểu hành tinh tinh cầu phòng ngự căn cứ. Lam tinh quân viễn chinh, ngay tại số 538 tiểu hành tinh tinh cầu phòng ngự căn cứ, điều này cũng phù hợp Lam tinh quân viễn chinh trước kia làm việc quen thuộc. Mười hai phút sau, Hư Chấp Giáp liền bắt đầu an bài cụ thể chiến thuật. Hư Chấp Giáp không dám chia binh quá mức, đem 42 tên chín vệ, chia làm hai chi tác chiến đội ngũ bọc đánh. Hai chi tác chiến đội ngũ ở giữa khoảng cách, bảo trì tại mười giây bên trong. Chỉ cần phát hiện địch nhân, năm đến mười giây bên trong, liền có thể tương hỗ là chi viện. Một trận chiến này, Hư Chấp Giáp cẩn thận tới cực điểm. Bởi vì này một trận chiến, hắn không thể thua, vậy thua không nổi! Chín vệ Hành Tinh cấp phá không tốc độ phi hành là cực nhanh. Nhưng làm phòng đánh cỏ động rắn, đang đuổi đến khoảng cách tinh cầu phòng ngự căn cứ năm trăm cây số trước đó, Hư Chấp Giáp yêu cầu tất cả chín vệ Hành Tinh cấp, toàn bộ tại mặt đất chạy vội, mà lại muốn toàn lực thu liễm khí tức ba động. Khoảng cách tinh cầu phòng ngự căn cứ năm trăm cây số thời điểm, theo Hư Chấp Giáp ra lệnh một tiếng, 42 tên chín vệ Hành Tinh cấp khí tức cùng tốc độ toàn lực bộc phát ra, giống như là 42 đạo lưu tinh một dạng, bay thẳng số 538 tiểu hành tinh tinh cầu phòng ngự căn cứ. Cái này công kích tốc độ có bao nhanh đâu? Đạt tới mỗi giây 45 cây số tốc độ như vậy. Đây là có chút Phong hệ, Lôi hệ siêu phàm thu liễm tốc độ tình huống dưới. Từ tốc độ cao nhất bộc phát một sát na kia lên, chỉ cần mười một giây thời gian, 42 tên chín vệ Hành Tinh cấp, liền có thể giết tới tinh cầu phòng ngự căn cứ. Coi như Lam tinh quân viễn chinh lại cảnh giác, từ phát hiện đến phản hồi, cũng được ba bốn giây, lại đến tập kết làm ra quyết đoán, trên cơ bản bảy tám giây đã vượt qua. Nếu là kinh hoảng một lần, thời gian càng nhiều. Loại tình huống này, Lam tinh quân viễn chinh tuyệt đối không có khả năng chạy trốn tính. Coi như bọn hắn tại tinh cầu phòng ngự trong căn cứ đã xây xong rút lui dùng lượng tử truyền tống thông đạo, cũng không dám rút lui. Bởi vì lượng tử truyền tống thông đạo truyền tống từ khởi động bắt đầu đến kết thúc, nhanh nhất cũng muốn mười giây thời gian. Chỉ cần truyền tống còn chưa kết thúc, bọn hắn liền có thể ngay lập tức hủy đi lượng tử truyền tống thông đạo, từ đó đem trốn chạy Lam tinh quân viễn chinh triệt để hủy diệt. Hết thảy chi tiết, Hư Chấp Giáp đều tính tiến vào. Có thể xưng tính toán không bỏ sót! Tuyệt đối có thể cùng Lam tinh quân viễn chinh chính diện giao thủ. Chỉ cần chính diện giao thủ, Quân Thần Hư Chấp Giáp hiện trường tự mình chỉ huy, tuyệt đối có thể toàn diệt Lam tinh quân viễn chinh. Mười một giây thời gian, chớp mắt là tới. Hoặc là nói, mười hai giây thời gian. Hai chi chín vệ tiểu đội bao quát Hư Chấp Giáp chính mình, đều tốc độ cao nhất vọt vào số 538 tiểu hành tinh tinh cầu phòng ngự trong căn cứ. Tinh cầu phòng ngự trong căn cứ, yên tĩnh, ba cái phân bố tại không cùng vị trí Máy bay không người lái giới, tại kiểm tra đến đại lượng nhân viên xâm nhập về sau, trong chớp mắt liền khởi động tự hủy chương trình, bạo thành ba đám ánh lửa. Nhìn xem cái này ba đám ánh lửa, Hư Chấp Giáp đột nhiên cảm giác một cỗ ý lạnh hai chân ngọn nguồn dâng lên, bay thẳng trán. Một nháy mắt, Hư Chấp Giáp như rớt vào hầm băng! Không! Không ai! Lam tinh quân viễn chinh không ở! Ba bộ trực tiếp từ hủy Máy bay không người lái giới, trực tiếp nói thẳng Lam tinh quân viễn chinh đã trước bọn hắn rút lui, mà lại đã phát ra dự cảnh tin tức. Hư Chấp Giáp cảm giác trán ông ông, toàn thân máu đi lên tuôn, giống như là bị người trên đầu đánh mấy chùy, mắt bốc Kim Tinh, trong lúc nhất thời, vậy mà bối rối! Tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy, vận dụng nhiều như vậy lực lượng, mới đưa 42 vị chín vệ Hành Tinh cấp tại hai giờ bên trong tập kết đến trước mắt tinh cầu. Có thể mục tiêu, lại biến mất! Đem hết toàn lực súc tập lực lượng, nghẹn đại chiêu, sau đó toàn lực oanh ra, nhưng đi không rồi. Hư Chấp Giáp cảm giác yết hầu có chút mùi tanh, nhưng cưỡng ép ép xuống. Nhiều như vậy chín vệ đều nhìn hắn, hắn tuyệt đối không thể ra tình trạng. Bối rối ba bốn giây, Hư Chấp Giáp lại lần nữa khôi phục trấn định, đồng thời đầu bắt đầu cao tốc vận chuyển. Hiện tại, có một mấu chốt vấn đề. Lam tinh quân viễn chinh, đến cùng ở đâu? Nếu như tại số 538 tiểu hành tinh bên trên vậy còn có cơ hội, nhưng bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm tới Lam tinh quân viễn chinh. Nếu như Lam tinh quân viễn chinh đã rời đi số 538 tiểu hành tinh, kia Hư Chấp Giáp dùng sức lung lay đầu, làm chính mình trấn định cũng tỉnh táo lại. Việc cấp bách, là tìm đến Lam tinh quân viễn chinh hạ lạc. Bởi vì có hay không người máy móc tự hủy cảnh báo, Hư Chấp Giáp rất rõ ràng, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Trong nháy mắt tiếp theo, Hư Chấp Giáp không chút do dự vận dụng siêu cấp quyền hạn quản lý, đem số 538 tiểu hành tinh lượng tử internet cưỡng ép thiết lập lại, sau đó trực tiếp mặt hướng số 538 tiểu hành tinh cư dân, ban bố internet treo thưởng. Trọng thưởng cái chủng loại kia. Phàm là có Lam tinh quân viễn chinh manh mối, chỉ cần có dùng, cho dù là Lam tinh quân viễn chinh đi ngang qua manh mối, đều có thể thu hoạch được treo thưởng! Nhân dân quần chúng năng lượng là to lớn. Lam tinh quân viễn chinh cho dù có A Hoàng hỗ trợ khống chế tin tức, nhưng bọn hắn ở trên bầu trời phi hành qua vết tích, thì không cách nào che giấu. Càng không có thời gian đem mỗi một cái nhìn thấy bọn hắn phi hành dấu vết Linh tộc người cho diệt khẩu. Mười phút không đến, Quân Thần Hư Chấp Giáp hãy thu đến gần vạn cái manh mối. Gần đây vạn cái manh mối, Hư Chấp Giáp toàn bộ tập hợp bộ tham mưu đến phân tích. Bộ tham mưu có hơn trăm người, còn có cường đại số liệu xử lý trung tâm, so với hắn cá nhân phân tích mạnh hơn nhiều. Năm phút về sau, Hư Chấp Giáp liền được tin tức cần. Từ sở hữu trên đầu mối thời gian điểm lên để phán đoán. Số 538 tiểu hành tinh Linh tộc dân chúng, cuối cùng nhìn thấy Lam tinh quân viễn chinh phi hành vết tích, là ở hai giờ hai mươi điểm đến hai giờ ba mươi điểm trước đó. Căn cứ trên trăm đầu nhìn thấy Lam tinh quân viễn chinh phi hành vết tích manh mối chỉ hướng, Lam tinh quân viễn chinh, sau cùng phi hành mục đích, có thể là số 538 tiểu hành tinh số 2 lượng tử truyền tống thông đạo phòng ngự căn cứ. Cái này phòng ngự căn cứ, tự nhiên đã mất liên lạc rồi. Nhưng nghĩ tới cái gì Hư Chấp Giáp lại tại trong chớp nhoáng này tê cả da đầu, mặt xám như tro. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, như vậy một trận chiến này, hắn lại thất bại! Sỉ nhục tính thất bại! Trả giá như thế lớn đại giới, ngay cả Lam tinh quân viễn chinh lông cũng không có sờ lấy. Cái này chính là hắn Hư Chấp Giáp cả đời điểm đen! "Lập tức lần nữa xác nhận số 540 tiểu hành tinh số một lượng tử truyền tống thông đạo phòng ngự căn cứ tình trạng." Hư Chấp Giáp trực tiếp cho Hư Nhất Long ra lệnh. Hắn nhớ được rất rõ ràng, hai giờ rưỡi trước, hắn ngay lập tức mệnh lệnh bộ tham mưu hạ lệnh đóng cửa số 540 tiểu hành tinh số một lượng tử truyền tống thông đạo, đương thời, thế nhưng là thông qua an toàn nghiệm chứng. Chẳng lẽ, chính là chỗ này a xảo? Còn kém vài giây đồng hồ, đang tiến hành xong thân phận nghiệm chứng, nhưng căn cứ còn chưa có bắt đầu chấp hành đóng lại ra lệnh thời điểm, Lam tinh quân viễn chinh đi qua. "Tư lệnh, số 540 tiểu hành tinh số một lượng tử truyền tống thông đạo mất liên lạc rồi!" Hư Nhất Long một mặt ngưng trọng, hắn hiểu được điều này đại biểu lấy cái gì. "Tư lệnh, muốn hay không lập tức phái người vây quanh bên kia?" Hư Nhất Long hỏi. Trong chớp nhoáng này, Hư Chấp Giáp giống như là một cái bị rút đi sở hữu tinh khí thần bệnh nhân một dạng, chậm rãi hướng bên người thân vệ đội trưởng ngã xuống, hắn muốn tìm cái chỗ dựa chậm rãi. Thân vệ đội trưởng nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một thanh hành động ghế dựa, vịn Hư Chấp Giáp tọa hạ. Lần này, khoảng chừng nửa phút, Hư Chấp Giáp mới tỉnh hồn lại! "Không cần vây quanh. Tăng thêm thương vong Phái một tên ảnh bộ chín vệ từ số 540 tiểu hành tinh lượng tử truyền tống thông đạo quá khứ, trinh sát xác định Lam tinh quân viễn chinh vị trí." Hư Chấp Giáp mất Thần đạo. Hư Nhất Long đầu tiên là tiếp lệnh, nhưng sau đó lại đề nghị, "Tư lệnh, số 540 tiểu hành tinh khoảng cách số 538 tiểu hành tinh cũng không xa, nếu để cho chín vệ Hành Tinh cấp nhóm toàn lực vượt qua vũ trụ lời nói, nhiều nhất ba ngày, liền có thể đã tới." "Ba ngày." Hư Chấp Giáp khóe miệng tràn đầy đắng chát, Lam tinh quân viễn chinh nếu là cho hắn thêm ba ngày thời gian, đó mới gọi kỳ quái. Hư Chấp Giáp đoán chừng, một ngày, nhiều nhất một ngày, Lam tinh quân viễn chinh liền sẽ từ số 540 tiểu hành tinh lại lần nữa rút lui. Mà hắn có thể sử dụng siêu thường quy tay hùng, lần này đều dùng hết rồi. Thậm chí đem đại trưởng lão Hư Vô Dịch chưa từng rời thân trấn tộc Linh Bảo hư không bàn cờ đều mượn tới, còn đem mười tên Hư Không nhất tộc chín Vệ trưởng lão, toàn bộ rút khô. Coi như hư không bàn cờ còn có thể dùng, những này chín Vệ trưởng lão nhóm muốn triệt để khôi phục, cũng muốn một ngày rưỡi thời gian. Mà trên thực tế là, hư không bàn cờ cái này dạng liên tục sử dụng về sau, làm lạnh khôi phục thời gian, ít nhất một tháng. Miệng há mấy trương, Hư Chấp Giáp cuối cùng thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Hắn thậm chí cũng không biết phải làm thế nào hướng đại trưởng lão Hư Vô Dịch hồi báo. Như thế lớn chiến trận, vận dụng nhiều như vậy đỉnh cấp thủ đoạn, kết quả thả cái pháo hoa, số 538 tiểu hành tinh nửa ngày du! Càng buồn cười hơn chính là, không có đuổi kịp địch nhân tình huống dưới, cái này 42 vị chín vệ Hành Tinh cấp, muốn một lần nữa trở lại vũ trụ thông đạo, coi như không dùng vượt qua vũ trụ, lợi dụng trước đó đại lượng xây thành lượng tử truyền tống thông đạo, cũng được ba ngày về sau. Ba ngày về sau, Lam tinh quân viễn chinh không biết đã chạy cái nào rồi. "Tư lệnh, tình báo mới nhất, Lam tinh quân viễn chinh đã tại số 540 tiểu hành tinh bên trên bắt đầu phát động rồi, lần nữa bắt đầu khắp nơi tiến công, tù binh cướp bóc tộc ta tinh anh." Hư Nhất Long báo cáo. Hư Chấp Giáp: "." "Thử một chút, dùng công cộng internet liên lạc một chút vị này Lam tinh quân viễn chinh quan chỉ huy, liền nói ta nghĩ đối thoại." Nửa ngày về sau, Hư Chấp Giáp nói. "Đối thoại? Tốt, ta lập tức liên hệ. Nhưng không biết bọn hắn có thể hay không tiếp nhận." Hư Nhất Long nói. Số 540 tiểu hành tinh số một lượng tử truyền tống thông đạo căn cứ, kỳ thật làm lưu tại số 538 tiểu hành tinh ba bộ không người giam khống cơ giới tự bạo trước hình tượng truyền về thời điểm, tất cả Lam tinh quân viễn chinh, đều hít vào một ngụm khí lạnh. 43 vị chín vệ! Bọn hắn từ số 538 tiểu hành tinh rút lui bất quá hai giờ ra mặt, Linh tộc vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm, đem 43 vị chín vệ Hành Tinh cấp tập kết đến số 538 tiểu hành tinh. Cái này nếu là Lam tinh quân viễn chinh không có kịp thời rút lui, lần này, sợ rằng phải bị thua thiệt! Quả nhiên chú ý cẩn thận không sai lầm lớn. "Yên Tư, thông đạo đều chuẩn bị kỹ càng không có?" Hứa Thoái hỏi. "Đoàn trưởng, tù binh truyền tống thông đạo cùng chúng ta khẩn cấp rút lui thông đạo, đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu dùng." "Tốt!" Hứa Thoái minh bạch, lần này đến Linh tộc nội địa cướp bóc, tiến hành phá hư thức tu luyện, đã không sai biệt lắm rồi. Linh tộc đã sắp bị buộc gấp. Các loại bình thường không nỡ dùng đại giới to lớn thủ đoạn, đã toàn bộ bộ bắt đầu dùng. Lần này Linh tộc có thể tại hai giờ bên trong tập kết bốn mươi ba người chín vệ Hành Tinh cấp đến số 538 tiểu hành tinh, chính là chứng cứ rõ ràng. Rút lui thời gian sắp đến rồi! Mà lại, coi như không có dạng này nguy cơ, Hứa Thoái vậy chuẩn bị rút lui. Linh tộc truy linh kế hoạch, đây mới là quan trọng nhất. Vệ Tân đã truyền về tin tức, tại Lam tinh bản thổ Phong Đô địa giới, xác thực phát hiện một cái kỳ quái thông đạo. Chỉ có Hành Tinh cấp cường giả có thể cảm ứng được, nhưng vào không được. Bất luận cái gì thăm dò dùng khoa học kỹ thuật thiết bị, bao quát đội cảm tử còn không thể nào vào được! Vô pháp thăm dò. Trên cơ bản, theo cái này đặc thù, Hứa Thoái đã hiểu cái lối đi này, hẳn là thông hướng Luân hồi tiểu vũ trụ lối đi. Bởi vì thông hướng Luân hồi tiểu vũ trụ thông đạo, có nó tính đặc thù —— chỉ có tinh thần thể mới có thể tiến nhập. Bất luận cái gì vật chất loại đồ vật hoặc là có nhục thân, đều không thể tiến vào. Vệ Tân thăm dò tự nhiên vô dụng. Vẻn vẹn từ một điểm này đặc tính bên trên giảng, liền quyết định chỉ có số ít tinh anh mới có thể tiến vào cái lối đi này. Năm vệ trở xuống Hành Tinh cấp tinh thần thể, rời đi nhục thân là chèo chống không được quá lâu thời gian. Đã Linh tộc Thánh tổ, Đại Tây tộc nguyên, Mỗ Á nhân chủ, đều vì cái lối đi này trả giá giá cả to lớn, mà tình huống trước mắt là, cái này tam tộc khả năng còn tại tìm kiếm bọn hắn địa giới bên trên thông đạo, nhưng Lam tinh thông đạo đã xuất hiện. Hứa Thoái không trước tiên cần phải đi một bước đi vào, thu hoạch được một chút ưu thế? Cho nên, đến muốn về thời khắc. Bất quá, cũng không gấp một ngày này hai ngày, Hứa Thoái nhất định phải vì tiến về Luân hồi tiểu vũ trụ, làm một điểm chuẩn bị. Hiện tại để Lam tinh quân viễn chinh khắp nơi xuất hiện tù binh Linh tộc Hành Tinh cấp cùng chuẩn Hành Tinh, cũng là chuẩn bị một trong. "Hứa Thoái, từ công chúng internet kênh bên trên truyền đến một cái tái diễn thỉnh cầu, Linh tộc Quân Thần Hư Chấp Giáp, muốn cùng chúng ta quan chỉ huy trò chuyện." A Hoàng thanh âm vang lên. "Muốn cùng ta trò chuyện?" Hứa Thoái nao nao, liền cười nói, "Vậy liền tiếp vào đi, dù sao vị trí đã bại lộ." "Ta là Linh tộc Trung Ương tinh vực quân đội tư lệnh Hư Chấp Giáp, dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào?" "Quân viễn chinh quan chỉ huy, Hứa Thoái." "Hứa Thoái các hạ, dám hỏi các hạ cấp bậc là?" "Đoàn trưởng! Viễn chinh quân đoàn dài!" Linh tộc đối với Lam tinh quân chế là cực kỳ hiểu rõ, đạt được đáp án này, Hư Chấp Giáp rõ ràng lấy làm kinh hãi, "Như ngươi vậy quan chỉ huy, cũng chỉ là một cái đoàn trưởng?" "Không sai! Tại Lam tinh, lợi hại hơn ta quan chỉ huy, chỗ nào cũng có!" Hư Chấp Giáp không có nhận cái này gốc rạ, lời này bị tổn thương người, nhất là đối với hắn một cái kẻ thất bại mà thôi. "Ngươi là những năm này cái thứ nhất để cho ta bội phục quan chỉ huy, ta hi vọng có một ngày, có thể cùng ngươi mặt đối mặt giao lưu!" Hư Chấp Giáp nói. "Sẽ có cơ hội!" "Hi vọng có!" "Nhất định sẽ có!" "Hứa đoàn trưởng, ngươi vì sao như thế xác định?" "Bởi vì tương lai không xa, ta nhất định sẽ đem các ngươi những người xâm lược này, bao quát ngươi cái này Quân Thần, một cái tiếp một cái tù binh! Đến lúc đó, tự nhiên là có cùng ngươi mặt đối mặt trao đổi cơ hội! Thẩm vấn ngươi!" Hứa Thoái nói. "Nằm mơ!" "Ngươi hôm nay đã thua!" Hư Chấp Giáp: "." "Sẽ có một ngày như vậy!" Trư Tam ở đây chúc các vị lão bản tết Trung thu vui vẻ, toàn gia sung sướng!